สถิติผู้เข้าชม

 สถิติวันนี้ 142 คน
สถิติทั้งหมด 148293 คน


   

 

ทัวร์อียิปต์ เที่ยวอียิปต์

ทัวร์อียิปต์ อเล็กซานเดรีย เมมฟิส ซัคคาร่า ปิรามิดกีซ่า                     รหัส MR37-MS-EGYPT-PRO1
รายละเอียด   เที่ยวอียิปต์-เมืองกีซ่า ชมมหาปิรามิด-สฟิงค์-เมืองเมมฟิส-เมืองซัคคาร่า-ปิรามิดขั้นบันได-อเล็กซานเดรีย
กรุงไคโร-ชมเสาปอมเปย์-ล่องเรือแม่น้ำไนล์-ไคโร-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์-ป้อมปราการ-สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์-ตลาดข่านเอลคาลีลี
 
วันเดินทาง  9-13, 10-14 ส.ค / 12-16, 19-23, 26-30 ก.ย / 28ก.ย-3ต.ค          ราคา 35,999-
 
สายการบิน MS
........................................................................................................
 
ทัวร์อียิปต์ อเล็กซานเดรีย ปิรามิดกีซ่า ล่องเรือแม่น้ำไนล์ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง       รหัส MR37-MS-EGYPT-PRO2
รายละเอียด  เที่ยวอียิปต์-เมืองกีซ่า ชมมหาปิรามิด-สฟิงค์-ชมศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส-ชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม
ป้อมปราการซิทาเดล-หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย-ชมเสาปอมเปย์-ล่องเรือแม่น้ำไนล์-ชมการแสดงระบำหน้าท้องการแสดงพื้นเมืองไคโร-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์-ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ-ตลาดข่านเอลคาลีลี
 
วันเดินทาง   1-5, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ค / 1-5 ส.ค                ราคา 34,999-
 
สายการบิน  MS
.......................................................................................................
 
ทัวร์อียิปต์ อเล็กซานเดรีย เมมฟิส ซัคคาร่า ปิรามิดกีซ่า                  รหัส  MR37-MS-EGYPT-PRO3
รายละเอียด  เที่ยวอียิปต์-เมืองกีซ่า-มหาปิรามิด-สฟิงค์-เมืองเมมฟิส-ซัคคาร่า-ชมปิรามิดขั้นบันได-อเล็กซานเดรีย-ป้อมปราการซิทาเดล-ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย-ล่องเรือแม่น้ำไนล์-ชมโชว์ระบำหน้าท้องการแสดงพื้นเมืองประกอบดนตรี-กรุงไคโร-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-อียิปต์-ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ-สะเหร่าแห่งโมฮัมมัดอาลี-ตลาดข่าย
เอลคาลีลี
 
วันเดินทาง  5-9, 6-10 ธ.ค                           ราคา 39,999-
 
สายการบิน  MS
......................................................................................................
 
ทัวร์อียิปต์โบราณ 8 วัน (ล่องเรือสำราญ)                                      รหัส MR37-MS-EGYPT-PRO4
รายละเอียด  เที่ยวอียิปต์-ไคโร-เมืองเมมฟิส-ซัคคาร่า-เมืองกีซ่า-ชมสฟิงค์-ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล-อัสวาน-ชมเสาหิน
โอเบลิสก์-ชมเขื่อนยักษ์อัสวาน-ทะเลสาบนัสเซอร์-ชมวิหารฟิเล-เรือเฟลุคกะ-สวนพฤกสศาสตร์-คอมออมโบ-เมืองเอดฟู-วิหารลักซ์เซอร์-ถนนฟิงค์หน้าแพะ-ชมหุบผากษัตริย์-ชมวิหารฮัคเชฟซุต-ชมอนุสาวรีย์อห่งเมมนอน-มหาวิหารคาร์นัค-ชมพิพิณฑ์สถานแห่ชาติอียิปต์-ป้อมปราการ-สุเหร่าแห่งโมฮัมเมดอาลี-ตลาดข่านเอลคาลีลี
 
วันเดินทาง  13-20 ต.ค / 17-24 พ.ย             ราคา 57,900-
 
สายการบิน  MS
....................................................................................................
 
ทัวร์อียิปต์โบราณ 8 วัน (ล่องเรือสำราญ)                                      รหัส MR37-MS-EGYPT-PRO5
รายละเอียด  เที่ยวอียิปต์-ไคโร-เมืองเมมฟิส-ซัคคาร่า-เมืองกีซ่า-ชมสฟิงค์-ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล-อัสวาน-ชมเสาหิน
โอเบลิสก์-
ชมเขื่อนยักษ์อัสวาน-ทะเลสาบนัสเซอร์-ชมวิหารฟิเล-เรือเฟลุคกะ-สวนพฤกสศาสตร์-คอมออมโบ-เมืองเอดฟู-วิหารลักซ์เซอร์-ถนนฟิงค์หน้าแพะ-ชมหุบผากษัตริย์-ชมวิหารฮัคเชฟซุต-ชมอนุสาวรีย์อห่งเมมนอน-มหาวิหารคาร์นัค-ชมพิพิณฑ์สถานแห่ชาติอียิปต์-ป้อมปราการ-สุเหร่าแห่งโมฮัมเมดอาลี-ตลาดข่านเอลคาลีลี
 
วันเดินทาง  16-20, 19-26, 20-27 ต.ค / 4-11 ธ.ค              ราคา 59,900-
 
สายการบิน  MS
...................................................................................................
 
ทัวร์อียิปต์โบราณ 8 วัน (ล่องเรือสำราญ)                                      รหัส MR37-MS-EGYPT-PRO6
รายละเอียด  เที่ยวอียิปต์-ไคโร-เมืองเมมฟิส-ซัคคาร่า-เมืองกีซ่า-ชมสฟิงค์-ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล-อัสวาน-ชมเสาหิน
โอเบลิสก์-ชมเขื่อนยักษ์อัสวาน-ทะเลสาบนัสเซอร์-ชมวิหารฟิเล-เรือเฟลุคกะ-สวนพฤกสศาสตร์-คอมออมโบ-เมืองเอดฟู-วิหารลักซ์เซอร์-
ถนนฟิงค์หน้าแพะ-ชมหุบผากษัตริย์-ชมวิหารฮัคเชฟซุต-ชมอนุสาวรีย์อห่งเมมนอน-มหาวิหารคาร์นัค-ชมพิพิณฑ์สถานแห่ชาติอียิปต์-ป้อมปราการ-สุเหร่าแห่งโมฮัมเมดอาลี-ตลาดข่านเอลคาลีลี
 
วันเดินทาง   20-27 ต.ค / 4-11, 24-31 ธ.ค              ราคา 58,999-
 
สายการบิน  MS
.................................................................................................
 
ทัวร์อียิปต์โบราณ 8 วัน (ล่องเรือสำราญ)                                      รหัส MR37-MS-EGYPT-PRO7
รายละเอียด  เที่ยวอียิปต์-ไคโร-เมืองเมมฟิส-ซัคคาร่า-เมืองกีซ่า-ชมสฟิงค์-ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล-อัสวาน-ชมเสาหินโอเบลิก์ชมเขื่อนยักษ์อัสวาน-ทะเลสาบนัสเซอร์-ชมวิหารฟิเล-เรือเฟลุคกะ-สวนพฤกสศาสตร์-คอมออมโบ-เมืองเอดฟู-วิหารลักซ์เซอร์
ถนนฟิงค์หน้าแพะ-ชมหุบผากษัตริย์-ชมวิหารฮัคเชฟซุต-ชมอนุสาวรีย์อห่งเมมนอน-มหาวิหารคาร์นัค-ชมพิพิณฑ์สถานแห่ชาติอียิปต์-ป้อมปราการ-สุเหร่าแห่งโมฮัมเมดอาลี-ตลาดข่านเอลคาลีลี
 
วันเดินทาง   21-28 ก.ค / 1-8 ส.ค              ราคา 55,999-
 
สายการบิน  MS
...................................................................................................


ทัวร์อียิปต์   EGYPT - JORDAN  2 ประเทศ                รหัส  P01-MS-EG-8D
รายละเอียด  เที่ยวอียิปต์-ไคโร-ปิรามิด-สฟิงซ์-โรงน้ำหอม-โรงงานกระดาษปาปิรุช-อเล็กซานเดรีย-หลุมฝังศพใต้ดิน-ชมเสาปอมเปย์-สวนมอนตาซ่าร์-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์-ตลาดข่านแอลคาลิลี่-ดินเนอร์ครุ๊ซ-มาดาบา-เม้าท์เนโบ-เดดซี-เพตร้า-นครเพตร้า กรุงอัมมาน-ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
กำหนดการเดินทาง  16-23  กันยายน                          ราคา  59,900
                              17-24 ตุลาคม / 3-10 ธันวาคม        ราคา  55,555
                              27-3 มกราคม / 29-5 มกราคม        ราคา  59,555
สายการบิน  MS


....................................................................................................

ทัวร์อียิปต์-ไคโร-กีซ่า-เมเฟิส-ซัคคาร่า-อเล็กซานเดรีย                      รหัส PH-MS-CAIRO
 
  รายละเอียด เที่ยวอียิปต์-ไคโร-อเล็กซานเดรีย-ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย-ชมเสาปอมเปย์พิลาร์-ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย-ป้อมปราการซิทาเดล-ชมเมืองเก่ากรุงไคโร-ชมโบสถ์เซ้นท์เซอร์เจียส-ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์- ชมวิว2ฝั่ง ล่องแม่น้ำไนล์-ชมโรงงานผลิตกระดาษปาปิรุส-เมืองกีซ่า-ชมมหาปิรามิด-เมืองเมมฟิส-ซัคคาร่า (มหาปิรามิดขั้นบันได)-โรงงานผลิตหัวน้ำหอม-ชมการแสดงพื้นเมืองเรียกว่า Belley Dance ระบำหน้าท้อง-ป้อมปราการ-ซิทาเดล-สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี-ตลาดข่านเอลคาลีลี

 กำหนดการเดินทาง  19-24 ม.ค / 16-24 ก.พ - 23-28 มี.ค     ราคา 44,500-
                               12-17 เม.ย                                       ราคา 45,900
-

 สายการบิน MS

    
_________
____________________________________________________________________

 ทัวร์อียิปต์-ไคโร-อเล็กซานเดรีย-อาบูซิมเบล-อัซวาน-คอมออมโบ-เอ็ดฟู-ลุกซอร์    รหัส PH-MS-EGYPT8D5N

  รายละเอียด
 
เที่ยวอียิปต์-ไคโร-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์-ชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม-เสาปอมเปย์พิลาร์-
ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย-ป้อมปราการซิทาเดล-มหาวิหารอาบูซิมเบล-เมืองอัสวาน-วิหารฟิเล-เสาหินโอเบลิสก์
นั่งเรือสำราญล่องแม่น้ำไนล์-วิหารคอมออมโบ-เมืองเอ็ดฟู(วิหารเอ็ดฟู)-เมืองลักซอร์-ชมการแสดงพื้นเมืองระบำหน้าท้อง (Belly Dance)และระบำควงประโปรง(Sufi Dance)-นครธีปส์ west bank-หุบผากษัตริย์-สุสานฟาโรห์
วิหารฮัทเชฟซุต-อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน-วิหารคาร์นัค-โรงงานผลิตเครื่องประดับสไตล์อียิปต์-ตลาดข่านเอลคาลีลี

 กำหนดวันเดินทาง  18-25 ม.ค, 15-22 ก.พ, 22-29 มี.ค             ราคา 63,900-
                             11-18 เม.ย                                             ราคา 66,500-

 สายการบิน MS

    _____________________________________________________________________________
 
 

 

 


ทัวร์
ประเทศยอดฮิต

 


 

 

 

 

ทัวร์ต่างประเทศ | เที่ยวต่างประเทศ | บริษัททัวร์ชั้นนำ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์โครเอเชีย |  ทัวร์อิตาลี | ทัวร์ตุรกี  | ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์บาหลี   

ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์เนปาล | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์เวิลด์ เอ็กซ์โปร เซี่ยงไฮ้ 2010 | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ลาว

ทัวร์พม่า | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์แอฟริกาใต้ | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาด

                                                                                                                                                                                                                                                                      

บริษัท เมอร์รี่ไบรท์แทรเวล จำกัด โทร 02-3004245-6 แฟกต์ 02-3004247
เลขที่ 3 ซอย 11 ถนนเสรี 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240