ยินดีต้อนรับสู่ www.merrybrighttravel.com "ความพอใจสูงสุดของลูกค้า คือ..ความสำเร็จของเรา" Tel 086-0649589 (24 hrs.)                                                                                                                                                                                                                                   

 


          

 

 Menu

 

 สถิติผู้เข้าชม

 สถิติวันนี้ 761 คน
สถิติทั้งหมด 56981 คน


         

 

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก ทัวร์ยุโรปตะวันออก

 

  

ทัวร์ยุโรป  อียิปต์-อิตาลี่-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน                รหัส MR47-MS-EURO-6APRIL
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-กรุงไคโร-กรุงโรม-นครวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-สนามกีฬาโคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-ฟิโนโรมาโน
ปิซ่า-เวนิส-ล่องเรือกอนโดล่า-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงเฟราน์-ลูเซิร์น-ถ้ำน้ำแข็งกลาเซีย-ดีจอง-ปารีส-ท่าเรือบาตามูส
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-พระราชวังแวร์ซายส์-ถนนชองป์เชลิเซ-ประตูชัย-จตุรัสคองคอร์ท-หอไอเฟล-ห้างแกลลอรี่ราฟาแยส
กำหนดการเดินทาง  6-14 เมษายน 2555                 ราคา 80,900
สายการบิน MS

.......................................................................................................................................
ทัวร์ยุโรป อียิปต์-อิตาลี่-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน                      รหัส MR47-MS-EURO-7APRIL
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-กรุงไคโร-มหาวิหารเซ็นต์ปิเตอร์-สนามกีฬาโคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-ปิซ่า-เวนิส-ล่องเรือกอนโดล่า
ลูเซิร์น-ยอดเขาจุงเฟราน์-ทะเลสาบเจนีวา-นาฬิกาดอกไม้-น้ำพุเชโด้-นั่งรถไฟด่วน TGV-ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-
โบสถ์นอร์ทเทรมดาม-ถนนชองป์เชลิเซ่-ประตูชัย-จตุรัสคองคอร์ท-หอไอเฟล-ห้างแกลอรี่ราฟาแยส

กำหนดการเดินทาง  7-15 เมษายน 2555                     ราคา 84,900
สายการบิน MS

......................................................................................................................................
ทัวร์ยุโรป อียิปต์-อิตาลี่-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน                  รหัส MR47-MS-EURO-11APRIL
รายละเอียด 
เที่ยวยุโรป-กรุงไคโร-กรุงโรม-นครวาติกัน-มหาวิหารเซ็นปีเตอร์-สนามกีฬาโคลอสเซียม-ประตูชัยคอนสแตนติน
น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-ฟีโนโรมาโน-ปิซ่า-บันไดสเปน-ฟิโนโรมาโน-ปิซ่า-เวนิส-ล่องเรือกอนโดล่า-ลูเซิร์น-ทะเลสาบโคโม่
ทะสาบบลูกาโน-ลูเซิร์น-ยอดเขาทิตลิส-ดีจอง-ถ้ำน้ำแข็งกลาเซีย-ปารีส-พระราชวังแวร์ซานส์-ล่องเรือบาตามูซ-หอไอเฟล
ประตูชัย-จตุรัสคองคอร์ท-ห้างแกลอรี่ราฟาแยส

กำหนดการเดินทาง  11-19 เมษายน 2555                  
ราคา 77,900
สายการบิน MS

......................................................................................................................................
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี 8 วัน         รหัส MR35-EY-EURO-APRIL
รายละเอียด  เที่ยวยุโรปตะวันออก-แฟรงค์เฟิร์ท-จตุรัสกลางเมืองโรเมอร์-แบมแบร์ก-นูแรมเบิร์ก-มหาวิหารบัมแบร์ก-
เมืองคาร์โลวารี่-กรุงปราก-จตุรัสเมืองเก่า-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-บราทิสลาวา-มหาวิหารเซนต์วิตัส-เดอะโกลเดนเลน-สะพานชาร์ลส
ปานดอร์ฟเอ๊าท์เลท-บูดาเปสต์-เวียนนา-ป้อมFishernam's Bastion-มหาวิหารแมททิอัส-กรุงเวียนนา-พระราชวังเซริน์บรุนน์
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น-เมืองชาลส์เบิร์ก-สวนมิราเบล-ถนนเกรไตร-เมืองมิวนิค-จตุรัสมาเรียน
กำหนดการเดินทาง  23มีนาคม-3เมษายน 2555                   ราคา 59,900
                              7-14 เมษายน , 9-16 เมษายน 2555      ราคา 63,999
สายการบิน
  EY
......................................................................................................................................
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี 8 วัน           รหัส MR35-WY-EURO-10APRIL
รายละเอียด  เที่ยวยุโรปตะวันออก-แฟรงค์เฟิร์ท-แบมแบร์ก-นูเรมเบิร์ก-จตุรัสกลางเมืองโรเมอร์-มหาวิหารบัมแบร์ก-เมืองคาร์โลวารี่
กรุงปราก-จตุรัสเมืองเก่า-ปราสาทแห่งกรุงปราก-มหาวิหารเซนต์วิตัส-เดอะโกลเดนเลน-สะพานชาร์ลส-เมืองบราทิสลาวา-บูดาเปสต์
ปานดอร์ฟ เอ๊าท์เลท-แม่น้ำดานูบ-ป้อมFishernam's Bastion-มหาวิหารแมททิอัส-กรุงเวียนนา-พระราชวังเซิร์นบรุนน์-มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
ซาลส์เบิร์ก-สวนมิราเบล-ถนนเกไตร-จัตุรัสมาเรียน
กำหนดการเดินทาง   10-17 เมษายน 2555              สายการบิน WY
         ราคา 63,999 
......................................................................................................................................

ทัวร์ยุโรป  อิตาลี่ สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน              รหัส  MR21-GF-EURO-30SEP-21DEC11
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-มิลาน-วิหารแห่งมิลาน-ชมแกลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล-โรงละคร
โอเปร่า ลาสกาล่า-เมืองเวโรน่า-เวนิสเมสเตร้-เกาะเวนิส หรือ เวเนเชีย-จตุรัสซานมาร์โค-
ทะเลสาบโคโม-จตุรัสซานเฟเดลา-โบสถ์โคโม่-หมู่บ้านแองเกลเบิร์ก-สวิสเซอร์แลนด์-กระเช้า
ไฟฟ้าโรแตร์-ยอดเขาทิตลิส-เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง-เมืองลูเซิร์น-สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล-
แม่น้ำรอยส์-กรุงปารีส-เมืองดีจอง-ล่องเรือบาโตมุช-พระราชวังแวร์ซายน์-ชองป์เอลิเซ่-จตุรัสคอวคอร์ด-
ประตูชัยนโปเลียน-หอไอเฟล-มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส
กำหนดการเดินทาง   30-8  ธ.ค.                            ราคา 69,900
                               7-15, 21-29  ธ.ค.
                
ราคา  69,900
สายการบิน  GF

.......................................................................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป   ยุโรป 3 ประเทศ 9 วัน 6 คืน                  รหัส  MR21-KU-EURO-11SEP-4DEC11
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-อิตาลี่-สวิส-ฝรั่งเศส-ชม3ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม,
หอเอนปิซ่าและหอไอเฟล-สัมผัสบรรยากาศเมืองมรดกโลกแฟร์ราร่า-สัมผัสธรรมชาติริมทะเล
สาบโคโม่-เยือนดินแดนโรแมนติกบนเกาะเวนิช-สัมผัสความหนาวเย็นบนยอดเขาทิตลิส โดย
กระเช้าสุดทันสมัยที่หมุนรอบตัวเอง 360 องศา-นำท่านล่องเรือ BATEAUX MOUCHES-ชม
บรรยากาศของแม่น้ำแซน-ช้อปปิ้งแฟชั่นนำสมัยอย่างจุใจที่มหานครปารีส-และตื่นตาตื่นใจ
พระราชวังแวร์ซายน์ พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
กำหนดการเดินทาง   11-19  พ.ย.                              ราคา  69,900
                               2-10, 4-12  ธ.ค.                      
ราคา  69,900
สายการบิน  KU

...............................................................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป  ยุโรป 4 ประเทศ 8 วัน 5 คืน                       รหัส  MR21-TG-EURO-18SEP-14DEC11
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-เมืองเบลเยี่ยม-อนุสรณ์อะตอเมี่ยม-จตุรัสกรองด์ปราช-แมนิเก้นพีส-
เมืองรอตเทอร์ดาม-เนเธอร์แลนด์-เมืองเฮก-ศาลโลก-หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์-กรุงอัมสเตอร์ดัม-
ล่องเรือหลังคากระจก-เที่ยวชมโรงงานเจียระไนเพชร-เยอรมนี-มหาวิหารโคโลญจน์-ช้อปปิ้งถนน
HOHESTRASSE-ล่องเรือชมความงามแม่น้ำไรน์-ผาหินโลเรอไลย์-นครแฟรงเฟิร์ต-จตุรัสโรเมอร์-
หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก-ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์-ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส-ชมถ้ำน้ำแข็ง-เมืองลูเซิร์น-
สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล-เมืองซูริค
กำหนดการเดินทาง  18-25, 23-30  พ.ย.                             ราคา  69,900
                              30-7  ธ.ค.                                          
ราคา  69,900
                              7-14, 14-21  ธ.ค.                                
ราคา  69,900
สายการบิน  TG

........................................................................................................................................
ทัวร์ยุโรป  เที่ยวยุโรป 4 ประเทศ 8 วัน 5 คืน               รหัส  MR21-TG-EURO-21SEP-19DEC11
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-ฝรั่งเศส-อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม-จตุรัส
กรองด์ปราซ-แมนิเก้นพีส-เมืองโคโลญจน์-มหาวิหารโคโลญจน์-นำท่านล่องเรือชมความงาม
แม่น้ำไรน์-ผาหินโลเรอไลย์-นครแฟรงเฟิร์ต-จตุรัสโรเมอร์-เมืองไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-
ชมประตูคืนเดียว-ถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก-ชม Le petite France-นั่งรถไฟ TGV สู้มหานครปารีส-
นำท่านล่องเรือ Bateaux Mouches-ประตูชัย-ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่-จตุรัสคองคอร์ด-
มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส-หอไอเฟล-เนินเขามองมาร์ต-พระราชวังแวร์ซายส์
กำหนดการเดินทาง  21-28  พ.ย.                                                ราคา  69,900
                             28-5, 5-12, 12-19, 19-26  ธ.ค.                   ราคา  69,900
สายการบิน 
TG

......................................................................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป  ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 8 วัน                                   รหัส  MR21-TG-EURO-25DEC-11JAN12
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-เยอรมัน-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย-กรุงปร๊าก-ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วเจียระไน
โบฮีเมีย-ปราสาทปร๊าก-มหาวิหารเซนต์วิตุส-พระราชวังหลวง-ช่างทองโบราณ-สะพานชาร์ล-กรุงบราติสลาว่า-
กรุงบูดาเปสต์-ชมจตุรัสวีรบุรุษ-ชมโบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง-กรุงเวียนนา-ถนนสายวงแหวน-พระราชวัง
ฮอฟเบิร์ก-สวนสาธารณะสตัดปาร์ค-โบสถ์สเตเฟ้นส์-ช้อปปิ้งเครื่องแก้วสวาร็อฟกี้-พระราชวังเชินบรุนน์-ปราสาทเกลือ-
สวนดอกไม้ มิราเบล-อนุเสาวรีย์ของโมสาร์ทที่จตุรัสโมสาร์ท-นครมิวนิค-จตุรัสมาเรียนพลาสท์
กำหนดการเดินทาง  25-1  ม.ค.                                             ราคา  69,900
สายการบิน 
TG

............................................................................................................................................
ทัวร์ยุโรป  อิตาลี่ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน (ทิตลิส)                   รหัส E03-QR-EURO-A
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-โคลอสเซี่ยม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-เมืองเซียนาชมจตุรัสแคมโป-เมืองฟลอเร้นซ์-จตุรัสไมเคิล แองเจโล-รูปปั้นจำลองเดวิท-เมืองปิซ่า-หอเอนปิซ่า-เมืองเวนิช-ล่องเรือสู่เกาะเวนิช-จตุรัสซานมาร์โค-เมืองลูการ์โน-เมืองลูเซิร์น-ยอดเขาทิตลิส-เมืองโบนน์-กรุงปารีส-หอไอเฟล-พระราชวังแวร์ซายส์-แกลลอรี่ ลาฟาเยส
กำหนดการเดินทาง   4-12  ธันวาคม                                         ราคา  87,800
                              29-6  มกราคม                                          ราคา 
89,800
สายการบิน  QR


.........................................................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป   อิตาลี่ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน (จุงฟราว)                 รหัส  E03-QR-EURO-CLASSIC
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-โคลอสเซี่ยม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-เมืองเซียนา-เมืองปิซ่า-เมืองเวนิช-จตุรัสซานมาร์โค-ลูเซิร์น-ยอดเขาจุงฟราว-เมืองอินเทอลาเก้น-เมืองดิจอง-กรุงปารีส-หอไอเฟล-แกลลอรี่ ลาฟาเยส
กำหนดการเดินทาง   4-12  ธันวาคม                                          ราคา  89,800
                              29-6  มกราคม                                           ราคา  95,800
สายการบิน  QR


..........................................................................................................................


ทัวร์ยุโรป  ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์                          รหัส  M02-WY-EURO-PRO1
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-ปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-หอไอเฟิล-ประตูชัยแห่งจักรพรรดิโปเลียน-ล่องเรือบาโตว์มุช-เมืองสตาสบรูก์-เมืองทิทิเซ่-น้ำตกไรน์-เมืองลูเซิร์น-ยอดเขาทิตลิส-ถ้ำน้ำแข็ง-สะพานไม้คาเปลบรุค
กำหนดการเดินทาง   25-31 ตุลาคม 2554                           
ราคา  59,999
สายการบิน  WY


...........................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป  อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส โมนาโค                 รหัส  M02-WY-EURO-PRO2
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-เมืองมิลาน-ปราสาทฟอร์ซ่า-มิลาโน ดูโอโม่-วิคเตอร์เอ็มมานูเอล-เมืองเจนัว-ช้อปปิ้งซาราวาล ดีไซน์เนอร์เอ้าท์เลท-รัฐโมนาโค-เดอะร็อค-มอนติคาร์โล-เมืองนีช-เมืองกราซ-พิพิธภัณฑ์หัวน้ำหอม-อิตาลี-ชาร์โมนิค ดู มองต์บลังค์-ยอดเขามองต์บลังค์-น้ำพุเจทโด-
กำหนดการเดินทาง   25-31 ตุลาคม 2554                           
ราคา  59,999
สายการบิน  WY

..........................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป  สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส โมนาโค อิตาลี                  รหัส M02-WY-EURO-PRO3
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-เมืองลูเซิร์น-น้ำตกไรน์-สะพานเปลบรุค-เมืองเลาเทอร์บรุนแน่น-ยอดเขาจุงฟราว-ธารน้ำแข็งอเลิทร์ช-วังน้ำแข็งไอซ์พาเลซ-สถานีตรวจจับวัดสภาพอากาศลฟิงค์-หมู่บ้านกรินเดอวาลส์-กรุงเบิร์น-บ่อเลี้ยงหมี-ฝรั่งเศส-ชาร์โมนิค ดู มองต์บลังค์-เมืองเจนัว-ดูโอโม่-มอนติคาร์โล-เดอะร็อค-เมืองนีซ-เมืองกราซ-เมืองคานส์-อิตาลี-ช้อปปิ้งซาราวาล ดีไซน์เนอร์เอ้าท์เลท-มิลาน-ปราสาทฟอร์ซ่า-ดูโอโม่-แกลลอรี่วิคเตอร์เอ็มมานูเอล
กำหนดการเดินทาง   29-5 พฤศจิกายน 2554                       
ราคา  66,999
สายการบิน  WY


...............................................................................................

ทัวร์ยุโรป   แกรนด์อิตาลี่ 9 วัน (ทัวร์ 5 ดาว)                          รหัส D03-TG-EURO-07
รายละเอียด   เที่ยวยุโรป-มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิส เมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เมืองปิซ่า-เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-กรุงโรม-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูร็อตโต้-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน
กำหนดการเดินทาง   2-10, 9-17, 16-24 กันยายน                        
    ราคา 100,000
                              23-1, 30-8, 7-15, 14-22, 21-29 ตุลาคม            
ราคา 99,000
                              28-5 พฤศจิกายน
                                            
ราคา 99,000
สายการบิน  TG


..............................................................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป  Mono Switzerland 8 Days (ทัวร์ 5 ดาว)               รหัส D03-TG-EURO-08
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-ซูริค-ชไตน์อัมไรน์-ซังท์กัลเลน-ดาโวส-แซงต์มอริส-อันเดอร์เมท-นั่งรถไฟสาย Glacier Express-แซร์มัท เมืองปลอดลมพิษ-ยอดเขาไคลร์แมทเทอร์ฮอร์น-ทาสซ์-เจนีวา-โลซานน์-เบิร์น-อินเทอลาเก้น-กรินเดอวาลด์-นั่งรถไฟสายภูเขาขึ้นยอดเขาจูงฟราว
กำหนดการเดินทาง   27-3, 3-10, 10-17, 17-24  กันยายน                
ราคา 109,000
                              24-1, 1-8, 8-15, 16-23, 22-29 ตุลาคม           
   ราคา 104,000
สายการบิน  TG

.................................................................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป  ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน (ทัวร์ 5 ดาว)                   รหัส D03-TG-EURO-12
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัก-ฮังการี-มิวนิค-พัสเซา-เชสกี้-ครุมลอฟ-เมืองมรดกโลก-เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี่-กรุงปร๊าก-ปราสาทปร๊าก-เที่ยวชมเขตเมืองเก่า-สะพานชาร์ล-นาฬิกาดาราศาสตร์-บราติสลาวา-บูดาเปสต์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา-หมู่บ้านกรีนซิ่ง-พระราชวังเชิงบรุนน์-ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท-ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง-ฮัลล์สตัทท์-ซาลส์บวร์ก
กำหนดการเดินทาง  27-4, 3-11, 10-18, 17-25 กันยายน               
ราคา  98,000
                             24-2, 1-9, 8-16, 15-23, 22-30 ตุลาคม           
ราคา  96,000
                             29-6 พฤศจิกายน                                
        
ราคา  96,000
สายการบิน  TG

..........................................................................................................


ทัวร์ยุโรป  อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน (ทัวร์ 5 ดาว)                      รหัส D03-TG-EURO-02
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-โคลอสเซี่ยม-นครวาติกัน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-หอเอนปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-ดูโอโม่-จตุรัสซินญอเรีย-เวนิส เมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิส-จตุรัสซานมาร์โค-ล่องเรือกอนโดล่า-ช้อปปิ้งมิลาน-อินเทอลาเก้น-กรินเดอวาลด์-นั่งรถไฟภูเขาสู่ยอดเขาจูงฟราว-เมืองดิจอง-นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส-Dinner Cruise-พระราชวังแวร์ซายน์-โบสถ์โนตเตรอดาม-ร้านดิวตี้ฟรี-แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์-ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล-ถนนชองป์เอลิเซ่
กำหนดการเดินทาง    28-6, 4-13, 11-20, 18-27  สิงหาคม            
ราคา 115,000
                               25-3, 1-10, 8-17, 15-24   กันยายน             
ราคา 115,000
                               22-1, 29-8, 6-15, 13-22   ตุลาคม                 
ราคา 115,000
                               15-24, 20-29  ตุลาคม  /  27-5  พฤศจิกายน  
ราคา 115,000
สายการบิน  TG


..................................................................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป  อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 12 วัน  (ทัวร์ 5 ดาว)              รหัส D03-TG-EURO-03
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-โคลอสเซียม-นครวาติกัน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-หอเอนปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-
ดูโอโม่-จตุรัสซินญอเรีย-เวนิส เมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิส-จตุรัสซานมาร์โค-ล่องเรือกอนโดล่า-ช้อปปิ้งมิลาน-
ดูโอโม่-อินเทอลาเก้น-กรินเดอวาลด์-นั่งรถไฟภูเขาสู่ยอดเขาจูงฟราว-เมืองดิจอง-นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส-
Dinner Cruise-พระราชวังแวร์ซายน์-โบสถ์โนตเตรอดาม-ร้านดิวตี้ฟรี-แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์-ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล-
ประตูชัย-ชองป์เอลิเซ่-EUROSTAR-สู่มหานครลอนดอน-พระราชวังวินด์เซอร์-ช้อปปิ้งในกรุงลอนดอน-ภัตตราคาร
โฟซีชั่น-ลอนดอนอาย-ทาวเวอร์ออฟลอนดอน-มาดามทูสโซ่ต์
กำหนดการเดินทาง    18-29, 25-5  สิงหาคม / 1-12, 8-19, 15-26 กันยายน       ราคา 147,000
                                22-3, 29-10, 6-17, 13-24, 20-31 ตุลาคม                       ราคา 145,000
                                27-7  พฤศจิกายน                                                       ราคา 145,000
สายการบิน  TG


..................................................................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป  อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน (ทัวร์ 5 ดาว)                    รหัส D03-TG-EURO-04
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-โคลอสเซียม-นครวาติกัน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-ฟลอเร้นซ์-ดูโอโม่-จตุรัสซินญอเรีย-
หอเอนปิซ่า-เวนิส เมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิส-จตุรัสซานมาร์โค-ลูเซิร์น-ลูกาโน่-แอลเกิลเบิร์ก-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิสลิต-
ช้อปปิ้ง-สตราสบูร์ก-ลาเปอตีย์ ฟรองซ์-นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส-โบสถ์โนตเตรอดาม-พระราชวังแวร์ซายน์-ดิวตี้ฟรี-
แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์-ล่องเรือ+อาหารค่ำ-มหานครปารีส-ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล-ถนนชองป์เอปิเซ่
กำหนดการเดินทาง    7-15, 14-22, 21-29  สิงหาคม                                    ราคา 106,000
                               28-5, 4-12, 11-19, 18-26 กันยายน                             ราคา 108,000
                               25-3, 2-10, 9-17, 16-24, 23-31 ตุลาคม                       ราคา 106,000
                               30-7  พฤศจิกายน                                                     ราคา 106,000
สายการบิน  TG.......................................................................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป  อิตาลี่ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน (ทัวร์ 5 ดาว)                       รหัส D03-TG-EURO-06
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-โคลอสเซียม-นครวาติกัน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-ฟลอเร้นซ์-ดูโอโม่-จตุรัสซินญอเรีย-
หอเอนปิซ่า-เวนิส เมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิส-จตุรัสซานมาร์โค-ล่องเรือกอนโดล่า-มิลาน-บริกส์-ทาสซ์-นั่งกระเช้าสู่แมทเทอร์
ฮอร์พาราไดซ์-แซร์มัท-มงเทรอซ์-เวเว่ย์-โลซาน์-ดิจอง-นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส-โบสถ์โนตเตรอราม-เที่ยวชมมหานครปารีส-
พระราชวังแวร์ซายน์-ขึ้นหอไอเฟล-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี-แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
กำหนดการเดินทาง  13-22, 20-29  สิงหาคม                                               ราคา 113,000
                           27-5, 3-12, 10-19, 17-26 กันยายน                                 ราคา 115,000
                           24-3, 1-10, 8-17, 15-24, 22-31 ตุลาคม                           ราคา 113,000
                           29-7  พฤศจิกายน
                                                         ราคา 113,000
สายการบิน  TG...........................................................................................................................................

ทัวร์ยุโรป  อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน                               รหัส PH-TG-EURO-MERRY1
รายละเอียด เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-โคลี่เซี่ยม-นครวาติกัน-ฟลอเรนซ์-เมืองปิซ่า-หอเอนปิซ่า-เมืองเวนิส-จตุรัส
ซานมาร์โค-ลูเซิร์น-ยอดเขาทิสลิต-เมืองดีจอง-นครปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-ขึ้นหอไอเฟล-ล่องแม่น้ำแซนด์-
ล่องเรือบาโตมูส
กำหนดการเดินทาง   14-22  กันยายน                                            ราคา 84,900
                            16-24  ตุลาคม                                              ราคา 84,900
สายการบิน  TG

.......................................................................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป  เยอรมนี ออสเตรีย เช็ค 8 วัน                                        รหัส PH-TG-EURO-MERRY2
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-มิวนิค-เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา-ปราสาทนอยส์ชวาสไตน์-เมืองอินส์บรูค-อินส์บรูค-ชาลส์บวร์ก-
เวียนนา-เชสกี้ คลุมลอฟ-ปราสาทคลุมลอฟ-โบสถ์เซนต์ไวทุส-กรุงปราก-ปราสาทปราก-บูเรมเบิร์ก-แฟรงเฟิร์ต
กำหนดการเดินทาง  11-18  สิงหาคม                                            ราคา 79,900
                              14-21 กันยายน                                            ราคา 86,900
                              17-24 ตุลาคม                                               ราคา 86,900
สายการบิน TG


......................................................................................................................................


ทัวร์ยุโรป  อิตาลี่ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส แวะเที่ยวอียิปต์                        รหัส M02-MS-EURO-CAIRO2
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-แวะเที่ยวไคโร พิพิธภัณฑ์อิยีปต์-ชมสมบัติทองคำตุตันคามุน-นครวาติกัน-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์-
น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-โคลอสเซี่ยม-หอเอนปิซ่า-เวนิส-จตุรัสซานมาร์โค-ลูเซิร์น-สะพานหอคอย-อนุเสาวรีย์สิงโต-
ขึ้นยอดเขาทิตลิส-เล่นหิมะ-ชมถ้ำน้ำแข็ง-หอไอเฟิล-พระราชวังแวร์ซายน์-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์-ประตูชัย

กำหนดการเดินทาง   14-22, 21-29  ตุลาคม                                           ราคา 73,900
                               4-12, 18-26  พฤศจิกายน                                      ราคา 73,900
สายการบิน MS


...............................................................................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป  อิตาลี่ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส แวะเที่ยวอียิปต์                         รหัส M02-MS-EURO-CAIRO
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-แวะเที่ยวไคโร พิพิธภัณฑ์อิยีปต์-ชมสมบัติทองคำตุตันคามุน-นครวาติกัน-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์-
น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-โคลอสเซี่ยม-หอเอนปิซ่า-เวนิส-จตุรัสซานมาร์โค-ลูเซิร์น-สะพานหอคอย-อนุเสาวรีย์สิงโต-
ขึ้นยอดเขาทิตลิส-เล่นหิมะ-ชมถ้ำน้ำแข็ง-หอไอเฟิล-พระราชวังแวร์ซายน์-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์-ประตูชัย
กำหนดการเดินทาง   10-18  กันยายน                                                  ราคา 71,900
                               24-2   ตุลาคม                                                     ราคา 71,900
สายการบิน MS

.................................................................................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป  อิตาลี่ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน                                        รหัส  M02-QR-EURO-EURO10D
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-โคลอสเซี่ยม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-น้ำพุเทรวี่-หอเอนปิซ่า-เวนิส-มิลาน-ลูเซิร์น-สะพานไม้-อินเทอร์ลาเก้น-ขึ้นยอดเขาจูงฟราวน์-ธารน้ำแข็งมรดกโลก-ปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-หอไอเฟล-มหาวิหารนอเตรอะดาม-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ทปารีส-ล่องเรือกอนโดล่า-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
กำหนดการเดินทาง     2-11  ตุลาคม                                                       ราคา 88,800
สายการบิน  QR


.....................................................................................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป  อิตาลี่ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน                                   รหัส M02-QR-EURO-ITALY
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-โคลอสเซี่ยม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-น้ำพุเทรวี่-หอเอนปิซ่า-เวนิส-มิลาน-ลูเซิร์น-สะพานไม้-ขึ้นยอดเขาทิสลิต-ถ้ำน้ำแข็ง-กระเช้า หมุนรอบตัว 360 องศา-ปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-หอไอเฟล-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ทปารีส
กำหนดการเดินทาง     7-16 ตุลาคม                                                  ราคา 79,900
สายการบิน  QR


.....................................................................................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป  Grand  Italy  8 Days                                                          รหัส M02-WY-EURO-GRAND8D
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-ปิซ่า-ฟลอเรนซ์-เวนิส-เวโรน่า-ทะเลสาบโคโม่-เจนัว-มิลาน-นครวาติกัน-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์-จตุรัสเซนต์มาร์โค-สะพาน Bridge of Sighs-บ้านจูเลียต-เยือนสนามชาน ชิโร่ ของทีมเอซี มิลาน / อินเตอร์มิลาน-
ช้อปปิ้ง Outlet
กำหนดการเดินทาง  20-27  กันยายน  /   4-11 ตุลาคม                          ราคา  57,500
                             18-25  ตุลาคม                                                      ราคา 59,500
สายการบิน  WY


......................................................................................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป  Smile East Europe                                                         รหัส  M02-QR-EURO-SMILE
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี-แบมแบร์ก-คาร์โลวี่ วารี่-ปราก-ปราสาทแห่งกรุงปราก-
เชสกี้ บูโยวิช-ปราสาทคลุมลอฟ-เชสกี้ คลุมลอฟ-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุน-บราทิสลาวา-บูดาเปสต์-ล่องเรือชมแม่น้ำดานู้บ
ชมโชว์พื้นเมือง กูลาชดินเนอร์
กำหนดการเดินทาง    21-28 ตุลาคม                                                       ราคา 69,500
สายการบิน   QR


........................................................................................................................................................
 
ทัวร์ยุโรป    Croatia  Delight                                                       รหัส M02-OS-EURO-CROATIA
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-โครเอเชีย-ดูบรอฟนิค-ชมเมืองเก่ามรดกโลก-ขึ้นกำแพงเมืองโบราณ-นีอุม(บอสเนีย)-สปลิท-
พระราชวังโบราณ 2,000 ปี-โทรเกียร์-อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่-ลองเรือในทะเลสาบ-ซาเกรบ-ชมเมืองตอนล่างและเมือง
ตอนบน-พิเศษอาหารพื้นเมือง
กำหนดการเดินทาง  28-3  พฤศจิกายน                                            ราคา 73,900
สายการบิน  OS

...............................................................................................................................................


ทัวร์ยุโรป  อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน (MS)  ขึ้นยอดเขาทิสลิต                รหัส K01-MS-EURO-EU01
กำหนดการเดินทาง   เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-น้ำพุเทรวี่-บันไดเสปน-เมืองปิซ่า-หอเอนเมืองปิซ่า-เมืองเวนิส-จตุรัสเซนต์มาร์ค-ล่องเรือกอนโดล่า-เมืองลูกาโน-ยอดเขาทิตลิส-ถ้ำน้ำแข็ง-เมืองลูเซิร์น-อนุเสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้คาเปลบรุค-เมืองดิจอง-มหานครปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-แกลเลอรี่ ลาฟาแยต-จตุรัสทรอคาเดโร-ล่องเรือบาโตว์มุช-พิเศษ !! รวมล่องเรือ กอนโดล่าที่เวนิส-รวมค่าทิปคนขับรถ
กำหนดการเดินทาง      21-28 ตุลาคม 54                      
ราคา 75,900
                                 18-25 ตุลาคม 54                        
ราคา 75,900
                                 8-15  ตุลาคม 54                         
ราคา 75,900
                                 23-30 ตุลาคม 54                        
ราคา 75,900
สายการบิน MS

..............................................................................................................................

ทัวร์ยุโรป  อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน (MS) ขึ้นยอดเขาจูงฟราวน์ Top of Europe     รหัส K01-MS-EURO-EU02
กำหนดการเดินทาง  เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-สนามกีโคลอสเซี่ยม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-หอเอนปิซ่า-เมืองเวนิส-จตุรัสเซนต์มาร์ค-เครื่องแก้วมูราโน่-ล่องเรือกอนโดล่า-สะพานเรียลอัลโต้-ท่าเรือตรอนเชโต้-อินเทอร์ลาเค่น-ยอดเขาจูงฟราวน์-เมืองดิจอง-มหานครปารีส-ล่องเรือบาโตมุซ-จตุรัสทรอคาเดโร-จตุรัสคองคอร์ด-พระราชวังแวร์ซายน์
กำหนดการเดินทาง      22-29 ตุลาคม 54                         
ราคา 78,900
                                 11-18 พฤศจิกายน 54                    
ราคา 78,900
                                 9-16 ธันวาคม 54                          
 ราคา 78,900
สายการบิน MS

.............................................................................................................................

ทัวร์ยุโรป  อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน (MS)  ขึ้นยอดเขาทิสลิต                รหัส K01-MS-EURO-EU01
กำหนดการเดินทาง   เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-น้ำพุเทรวี่-บันไดเสปน-เมืองปิซ่า-หอเอนเมืองปิซ่า-เมืองเวนิส-จตุรัสเซนต์มาร์ค-ล่องเรือกอนโดล่า-เมืองลูกาโน-ยอดเขาทิตลิส-ถ้ำน้ำแข็ง-เมืองลูเซิร์น-อนุเสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้คาเปลบรุค-เมืองดิจอง-มหานครปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-แกลเลอรี่ ลาฟาแยต-จตุรัสทรอคาเดโร-ล่องเรือบาโตว์มุช-พิเศษ !! รวมล่องเรือ กอนโดล่าที่เวนิส-รวมค่าทิปคนขับรถ

กำหนดการเดินทาง      21-28 ตุลาคม 54                       ราคา 75,900
                                 18-25 ตุลาคม 54                        
ราคา 75,900
                                 8-15  ตุลาคม 54                         
ราคา 75,900
                                 23-30 ตุลาคม 54                        
ราคา 75,900
สายการบิน
MS

..............................................................................................................................

ทัวร์ยุโรป  อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน (MS) ขึ้นยอดเขาจูงฟราวน์ Top of Europe     รหัส K01-MS-EURO-EU02
กำหนดการเดินทาง  เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-สนามกีโคลอสเซี่ยม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-หอเอนปิซ่า-เมืองเวนิส-จตุรัสเซนต์มาร์ค-เครื่องแก้วมูราโน่-ล่องเรือกอนโดล่า-สะพานเรียลอัลโต้-ท่าเรือตรอนเชโต้-อินเทอร์ลาเค่น-ยอดเขาจูงฟราวน์-เมืองดิจอง-มหานครปารีส-ล่องเรือบาโตมุซ-จตุรัสทรอคาเดโร-จตุรัสคองคอร์ด-พระราชวังแวร์ซายน์
กำหนดการเดินทาง      22-29 ตุลาคม 54                         
ราคา 78,900
                                 11-18 พฤศจิกายน 54                    
ราคา 78,900
                                 9-16 ธันวาคม 54                          
 ราคา 78,900
สายการบิน MS

.............................................................................................................................

   ทัวร์ยุโรป  อียิปต์-อิตาลี่-สวิต-ฝรั่งเศส 9 วัน                  รหัส V01-MS-EURO1

             รายละเอียด 
เที่ยวยุโรป-อียิปต์-ฟิโนโรมาโน-ปิซ่า-เวนิส-ล่องเรือกอนโดล่า-ลูเซิร์น-ยอดเขาจุงเฟราน์-เจนีวา-นาฬิกาดอกไม้
 น้ำพุเซโด้-ดีจอง-ปารีส


                กำหนดการเดินทาง        10,24 มิ.ย / 1,15 ก.          ราคา 79,900-
                                                    11 ส.ค 
                              ราคา 82,900-  

                สายการบิน  MS

    _____________________________________________________________________________________________

    ทัวร์ยุโรป  อียิปต์-อิตาลี่-สวิต-ฝรั่งเศส 9 วัน                 รหัส V01-MS-EURO1-1

             รายละเอียด 
เที่ยวยุโรป-อียิปต์-ฟิโนโรมาโน-ปิซ่า-เวนิส-ล่องเรือกอนโดล่า-ลูเซิร์น-ยอดเขาทิตลิส-ดีจอง-ปารีส-
 พระราชวังแวร์ซายน์-ล่องเรือบาตามูช-หอไอเฟล-ประตูชัย-ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ราฟาแยส

            
กำหนดการเดินทาง          10,24 มิ.ย / 1,15 ก.ค      ราคา 76,900-
                                                  11 ส.ค                           ราคา
79,900-
 
           สายการบิน  MS

    _____________________________________________________________________________________________

     ทัวร์ยุโรป  EURO1.1 อิตาลี่-สวิต-ฝรั่งเศส 8 วัน                   รหัส V01-MS-EU1.1

            รายละเอียด 
เที่ยวยุโรป-อิตาลี่-ฟิโนโรมาโน-ปิซ่า-เวนิส-เกาะเวนิส-ล่องเรือกอนโดล่า-ลูเซิร์น-ยอดเขาทิตลิส-ดีจอง-
 พระราชวังแวร์ซายส์-ปารีส-ล่องเรือบาตามูซ-ประตูชัย-หอไอเฟล-ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ราฟาแยส

            กำหนดการเดินทาง    4,11,18,25 มิ.ย / 16,23 ก.ค /  11,20,27 ส.ค / 10,17 ก.ย

                 
                 สายการบิน  MS             ราคา 71,900-

    ______________________________________________________________________________________________

    ทัวร์ยุโรป   EURO1.3 อิตาลี่-สวิต-ฝรั่งเศส                         รหัส V01-UL-EUR1.3

             รายละเอียด 
เที่ยวยุโรป-อิตาลี่-มอนเตคาตินี-โรม-น้ำพุเทรวี่-บันสเปน-ปิซ่า-ฟลอเรนซ์-เวนิซ-ล่องเรือกอนโดล่า-เวโรน่า-ยอดเขาจุงเฟราน์-ดีจอง-ปารีส-แวร์ซาย-ประตูชัย-หอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซนด์

               กำหนดการเดินทาง      
4,11,18,25 มิ.ย / 16,23 ก.ค
   
               สายการบิน 
UL              ราคา 74,900-

 
______________________________________________________________________________________________

   ทัวร์ยุโรป EURO 5.1 เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิต-ฝรั่งเศส 8 วัน                รหัส V01-UL-EURO5.1

               รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-แฟรงเฟิร์ท-มิวนิค-วิหารมาเรียนพลาซ-เมืองซาลเบิร์ก-อินส์บรูค-สวนสาธารณะฮอฟการ์เด้นท์-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ลูเซิร์น-สะพานมาเรียนพลาส-ยอดเขาทิตลิส-ดีจอง-ปารีส-ชมเมือง-ล่องแม่น้ำแซนด์-พระราชวังแวร์ซายน์

              
กำหนดการเดินทาง    4,11,18,25 มิ.ย / 16,23 ก.ค
             
              สายการบิน  UL             ราคา 71,900-

  ______________________________________________________________________________________________

     ทัวร์ยุโรป  ฝรั่งเศส-สวิส-อิตาลี่                                          รหัส PH-TG-EURO-9D6N
  
              รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-ล่องเรือบาโตมูซ-มหาวิหาร นอเทรอ ดาม-หอไอเฟล-เมืองสตาร์กบูร์ก-กรุงเบิร์ก-เมืองอินเทอลาเกน-ยอดเขาจุงเฟราน์-ลูเซิร์น-เที่ยวเกาะเวนิส-ชมการเป่าแก้วมูราโน่-จตุรัสซานมาร์โค-เวนิส-ฟลอเร้นซ์-ชมเมืองเก่า-โรม-โครอสเซียม

              กำหนดการเดินทาง  10-18 ก.ค            สายการบิน  TG                 ราคา 91,900-

  _____________________________________________________________________________________________

       ทัวร์ยุโรป EU1  อิตาลี่-สวิต-ฝรั่งเศส               รหัส  PH-TG-EU1

            รายละเอียด
เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-เข้าชมโคลอสเซียม-วาติกัน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-ชมหอเอนปิซ่า-เที่ยวเมืองเก่ฟลอเรนซ์
  เวนิส-เมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิส-ชมการเป่าแก้วมูราโน่-จตุรัสซานมาร์โค-ลูเซิร์น-นั่งรถไฟสายภูเขาพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง
  อินเทอลาเก้น-ดิจอง-นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส-โบสถ์นอร์ธเตรอดาม-ล่องเรือบาโตมูซ-มหานครปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-ขึ้นหอไอเฟล
  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด
            กำหนดการเดินทาง    22-30
 มี.ค                                   ราคา   97,500- 
                                            5-13, 10-18, 28 เม.ย-6 พ.ค           ราคา 102,900-  

           สายการบิน TG                                

____________________________________________________________________________________________

    ทัวร์ยุโรป  ไฮไลท์ ยุโรป 3 ประเทศ 9วัน อิตาลี่ สวิต ฝรั่งเศส                             รหัส PH-TG-PBT.1

             รายละเอียด
เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-โคลีเซี่ยม-รัฐวาติกัน-ฟลอเรนซ์-หอเอนปิซ่า-เวนิส-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงเฟราน์-
 กลาเซียร์-สตาร์บูร์ก-รถไฟด่วน TGV-ปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-หอไอเฟล-ล่องแม่น้ำแซนด์
    
                 กำหนดการเดินทาง      21-29 มิ.ย / 12-20 ก.ค / 9-17 ส.ค      สายการบิน TG          ราคา 91,900-

____________________________________________________________________________________________

     ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ค 8 วัน                            รหัส PH-TG-PBT.2

            รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-กรุงมิวนิค-เมืองไฮเฮนชวาล์ฟเกา-ปราสาทนอยส์ชวาสไตน์-เมืองอินส์บรูค-ซาสล์บวร์ก-เวียนนา-เชสกี้ คลุมลอฟ-ปราสาทคลุมลอฟ-กรุงปราก-ปราสาทปราก-โบสถ์เซนต์ไวตูส-เมืองนูเรมเบิร์ก-แฟรงเฟิร์ต

                 กำหนดการเดินทาง   15-22 มิ.ย / 13-20 ก.ค / 11-18 ส.ค        สายการบิน TG            ราคา 79,900- 

____________________________________________________________________________________________

    ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน  ฮังการี-เชค-ออสเตรีย                           รหัส PH-OS-PBT.3

                รายละเอียด   เที่ยวยุโรป-เวียนนา-บูดาเปสต์-ล่องแม่น้ำดานูบเซนเทรนเด้-วิเชอร์การ์ด-บาติสลาวา-ปราสาทปราก-คาโรวีวารี-เชลกี้คลุมลอฟ- หมู่บ้านกรีนซิ่ง-พระราชวังเชิร์นบรูนน์-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตรีท

                กำหนดการเดินทาง   10-17 ส.ค / 18-25 ต.ค         สายการบิน OS            ราคา 79,900-

___________________________________________________________________________________________

    ทัวร์ยุโรป อิตาลี่-สวิต-ฝรั่งเศส 10 วัน <จุงเฟราน์>             รหัส  D03-TG-EU-002

                รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-โคลอสเซียม-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-หอเอนปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-ดูโอโม่-
 จตุรัสซินญอเรีย-ฟลอเร้นซ์-เวนิส เมสเตร้-เกาะเวนิส-จตุรัสซานมาร์โค-ล่องเรือกอนโดล่า-ช้อปปิ้งมิลาน-ดูโอโม่-ลูเซิรน์-กรินเดอวาลด์
 นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟราน์-อินเทอลาเก้น-ดิจอง-รถไฟ TGV สู่ปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-โบสถ์โนตเตรอดาม-ดิวตี้ฟรี-แกลลอรี่
 ลาฟาแยตต์-ล่องเรือมหานครปารีส-ขึ้นหอไอเฟล-ถนนชองป์เอลิซ่า


     กำหนดการเดินทาง  21-30 เม.ย / 28 เม.ย -7 พ.ค, 5-14, 17-21, 19-28 พ.ค / 26 พ.ค - 4 มิ.ย, 2-11, 9-18, 16-25 มิ.ย
                                   23 มิ.ย-2 ก.ค, 30 มิ.ย - 9 ก.ค, 7-16, 14-23, 21-30 ก.ค / 28 ก.ค - 6 ส.ค, 4-13, 11-20, 18-27ส.ค/
                                   25ส.ค-3ก.ย, 1-10, 8-17, 15-24 ก.ย / 22ก.ย-1ต.ค, 29ก.ย-8ต.ค, 6-15, 13-22, 20-29ต.ค /
                                   27ต.ค-5พ.ย

                
            สายการบิน  TG                       ราคา 112,000-   (เพิ่ม ภาษีน้ำมัน 3000-)
______________________________________________________________________________________________

      ทัวร์ยุโรป  อิตาลี่-สวิต-ฝรั่งเศส-อังกฤษ 12 วัน             รหัส D03-TG-EU-004

            รายละเอียด
  เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-โคลอสเซียม-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-หอเอนปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-
 ดูโอโม่-จตุรัสซินญอเรีย-เวนิสเมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิส-จตุรัสซาร์มาร์โค-ล่องเรือกอนโดล่า-ช้อปปิ้งมิลาน-ดูโอโม่-ลูเซิรน์
 กรินเดอวาลด์-นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟราน์-อินเทอลาเก้น-ดิจอง-นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-โบสถ์โนตเตรอ
 ดาม-แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์-ล่องเรือ-หอไอเฟล-ถนนชองป์เอลิเซ่-ลอนดอน-พระราชวังวินเซอร์-บิสเตอร์วิลเลจ-ลอนดอนอาย
 ทาวเวอร์ออฟลอนดอน-มาดามทูสโซ่ด์

   กำหนดการเดินทาง  21เม.ย-2พ.ค / 23เม.ย-4พ.ค / 28เม.ย-9พ.ค / 5-16, 12-23, 19-30 พ.ค / 26พ.ค-6มิ.ย / 2-13, 9-20, 
                                16-27 มิ.ย / 23มิ.ย-4ก.ค / 30มิ.ย-11ก.ค / 7-18, 14-25 ก.ค / 21ก.ค-1ส.ค / 28ก.ค-8ส.ค /
                                4-15,11-22,18-29 ส.ค / 25ส.ค-5ก.ย / 1-12, 8-19, 15-26 ก.ย / 22ก.ย-3ต.ค / 29ก.ย-10ต.ค /
                                6-17, 13-24, 20-31ต.ค , 27ต.ค-7พ.ย 

        สายการบิน TG              ราคา 145,000-

_____________________________________________________________________________________________

    ทัวร์ยุโรป อิตาลี่-สวิต-ฝรั่งเศส 9 วัน <ทิตลิส>                     รหัส D03-TG-EU-005

            รายละเอียด เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-โคลอสเซียม-รัฐวาติกัน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-ฟลอเร้นซ์-ดูโอโม่-จตุรัสซินญอเรีย-หอเอนปิซ่า
 เวนิสเมสเตร้-จตุรัสซานมาร์โค-ลูกาโน่-แองเกิลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิรน์-สตราสบูรก์-ลา เปอดีย์ ฟรองซ์-นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส
 พระราชวังแวร์ซายส์-ดิวตี้ฟรี-แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์-ล่องเรือ-ปารีส-ขึ้นหอไอเฟล-ถนนชองป์เอลิเซ่

  กำหนดการเดินทาง  24เม.ย-2พ.ค / 1-9, 8-16, 15-23, 22-30 พ.ค / 29พ.ค-6มิ.ย / 5-13, 12-20, 19-27 มิ.ย / 26มิ.ย-4ก.ค
                               3-11, 10-18, 17-25 ก.ค / 24ก.ค-1ส.ค / 7-15, 14-22, 21-29 ส.ค / 28ส.ค-5ก.ย / 4-12, 11-19,
                               18-26 ก.ย, 25ก.ย-3ต.ค / 2-10, 9-17, 16-24, 23-31 ต.ค / 30ต.ค-7
พ.ย

   สายการบิน  TG            ราคา 108,000-

______________________________________________________________________________________________

    ทัวร์ยุโรป อิตาลี่-สวิต-ฝรั่งเศส 10 วัน                รหัส D03-TG-EU006

                รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-กรุงโรม-โคลอสเซียม-รัฐวาติกัน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-ฟลอเร้นซ์-ดูโอโม่-จตุรัสซินญอเรีย
 หอเอนปิซ่า-เวนิสเมสเตร้-จตุรัสซานมาร์โค-ล่องเรือกอนโดล่า-ลูกาโน่-ทาสซ์-นั่งกระเช้าสู่แมทเทอร์ฮอร์นพาราไดซ์-แซร์มัท-เวเว่ย์
 มงเทรอซ์-โลซานน์-เจนีวา-นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส-โบสถ์โนตเตรอดาม-หอไอเฟล-ล่องเรือ-พระราชวังแวร์ซายส์-ประตูชัย-จตุรัสคองคอร์ด
 ถนนชองป์เอลิเซ่-มหานครปารีส


  กำหนดการเดินทาง   30เม.ย-9พ.ค / 7-16, 14-23, 21-30 พ.ค / 28พ.ค-6มิ.ย / 4-13, 11-20, 18-27 มิ.ย / 25มิ.ย-4ก.ค /
                                 2-11, 9-18,16-25 ก.ค / 23ก.ค-1ส.ค / 30ก.ค-8ส.ค / 6-15, 13-22, 20-29ส.ค / 27ส.ค-5ก.ย /
                                 3-12, 10-19, 17-26 ก.ย / 24ก.ย-3ต.ค / 1-10, 8-17,15-24, 22-31 ต.ค / 29ต.ค-7พ.ค

  สายการบิน  TG             ราคา 114,600-

  ________________________________________________________________________________________________

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน เบสต์ออฟเยอรมัน 10 วัน               รหัส D03-TG-EU009

           รายละเอียด  เที่ยวเยอรมัน-แฟรงค์เฟิร์ต-บ๊อบพาร์ด-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-นั่งรถไฟICEสู่เบอร์ลิน-โพสต์ดัม-พิพิธภัณฑ์เพอกามุม
 ช้อปปิ้งคูดัม-เที่ยวกรุงเบอร์ลิน-กำแพงเบอร์ลิน-บรันเดนบวร์ก-เดรสเดน-นูเรมเบิร์ก-โรเธนบวร์ก-เส้นทางสายโรแมนติก-ปราสาทนอย
 ชวานสไตน์-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-เบิร์ชเทสการ์เด้น-ล่องทะเลสาบกษัตริย์-ปรีน-พระราชวังแฮเรนคิมเซ-มิวนิก-ช้อปปิ้ง


           กำหนดการเดินทาง 
29เม.ย-8พ.ค / 6-15, 12-21, 20-29 พ.ค / 27พ.ค-5มิ.ย / 8-17, 14-23, 22-31 ก.ค / 6-14, 11-21, 
                                        14-23 ก.ย / 21-31 ต.ค

  สายการบิน TG                    ราคา 103,600-

  ________________________________________________________________________________________________

    ทัวร์ยุโรป เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี             รหัส D03-TG-EU-010

           รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-มิวนิค-พัสเซา-เซสกี้ ครุมลอฟ-เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี-กรุงปร๊าก-เที่ยวชมเขตเมืองเก่า-สะพานชาร์ล
 นาฬิกาดาราศาสตร์-กรุงปร๊าก-บราติสลาวา-บูดาเปสต์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา-หมู่บ้านกรีนซิ่ง-พระราชวังเชิงบรุนน์-ภูมิภาคซาลส์
 กัมเมอร์กูท-ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง-ฮัลล์สตัทท์-ซาลส์บวร์ก

         กำหนดการเดินทาง  30เม.ย-8พ.ค / 7-15, 14-22, 21-29 พ.ค / 28พ.ค-5มิ.ย / 4-12, 11-19, 18-26 มิ.ย / 25มิ.ย-3ก.ค /
                                      2-10, 9-17, 16-24, 23-31 ก.ค / 30ก.ค-7ส.ค / 6-14, 13-21, 20-28 ส.ค / 27ส.ค-4ก.ย /
                                      3-11, 10-18, 17-25 ก.ย / 24ก.ย-2ต.ค / 1-9, 8-16, 15-23, 22-30 ต.ค / 29ต.ค-6พ.ย

           สายการบิน TG            ราคา 94,600-

   ________________________________________________________________________________________________

   ทัวร์ยุโรป  ทัวร์แกรนด์ไอบีเรีย 10 วัน สเปน ฝรั่งเศสตอนใต้ โมนาโก อิตาลี             รหัส D03-TG-EU-014

              รายละเอียด 
แมดริค-โตเลโด้-จุดชมวิว-ปูเอลต้าเดลโซล-ปลาซา เดอ เอสปันญ่า-น้ำพุไซเบเลส-พระราชวังหลวง-บาเลนเซีย
 บาร์เซโลน่า-ซิตี้ออฟเกาดี้-ถนนลารัมบร้า-รำบำฟลาเมงโก้-บาร์รีกอติก-ซิตี้ออฟเกกาดี้-การ์กาซอน-อาร์ก-เลโบเดอโพรวองซ์-ปงต์ดูการ์
 อาวีญง-เอ็กซองโพรวองซ์-มองติกาโล-นีซ-เที่ยวเมืองคานส์-กราซ-โรงงานน้ำหอม-นีซ-มิลาน


              กำหนดการเดินทาง 
29เม.ย-8พ.ค / 13-22พ.ค / 27พ.ค-5มิ.ย / 17-26มิ.ย / 8-17, 15-24 ก.ค / 12-21, 19-28 ส.ค
                                           9-18 ก.ย / 23ก.ย-2ต.ค / 7-16, 14-23, 21-30 ต.ค


              สายการบิน  TG                  ราคา 102,600-

   ________________________________________________________________________________________________

    ทัวร์ยุโรป ทัวร์นอร์เวย์ 10 วัน                              รหัส D03-TG-EURO-10D

                รายละเอียด   เที่ยวนอร์เวย์-ออสโล-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง-อุทยานฟร็อกเนอร์-ชมเมือง-อัลต้า-ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยวคืน-นอร์ธเคป-แฮมเมอร์เฟสต์-ลิลเลียแฮมเมอร์-จุดชมวิวคาล์สนิบบา-ไกแรงเกอร์-ล่องเรือฟยอร์ด-โอลเดน-ธารน้ำแข็งบริกสดาล-รถไฟสายโรแมนติก-โวส-เบอร์เก้น-ฟลอม-ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ล โจฮันเกท

              กำหนดการเดินทาง   3-12 มิ.ย, 17-26 มิ.ย / 8-17 ก.ค, 5-14 ส.ค          สายการบิน TG         ราคา 140,000-

   _______________________________________________________________________________________________

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์บาวาเรีย-ทิโรล ออสเตรีย เยอรมัน 8 วัน               รหัส D03-TG-EURO-BAVARIA
 
                รายละเอียด   สนามบินซูริค-เกาะไมเนา(เกาะดอกไม้)-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตล์-ฟุสเซ่น-โอเบอรามาเกา-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-อินสบรูค-คริสตัลเวิลด์-ซาลส์บวร์ก(เดอะซาวด์ออฟมิวสิค)-ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง-ล่องเรือทะเลสาบโคนิก-เที่ยวชมเหมืองเกลือ-เบิร์กเทสกาเด้น-ปรีน-พระราชวังแฮเรนคิมเซ-เที่ยวชมเมืองมิวนิค

                กำหนดการเดินทาง    10-17 ก.ค             สายการบิน  TG                  ราคา 89,000-

   ________________________________________________________________________________________________

   ทัวร์ยุโรป  ทัวร์แกรนด์ไอบีเรีย 10 วัน                                    รหัส D03-TG-EURO-IBERIA

               รายละเอียด   สนามบินเพลซ่า มิลาน-ดูโอโม่-แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล-นีซ-ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส-เมืองคานส์-
 กราซ-โรงงานน้ำหอม-นีซ-มองติกาโล-เซนต์ปอลเดอวองซ์-เอ็กซองโพรวองซ์-เลโบเดอโพรวองซ์-อาวีญง-ปงต์ดูการ์-มงเปลีเย่-
 บาร์เซโลน่า-ระบำฟลามิงโก้-เที่ยวชมเมือง-กรานาด้าแฟมิเลีย-ถนนลารัมบร้า-บาเลนเซีย-แมดริค-โตเลโต้-มหาวิหารโตเลโต้-
 พระราชวังหลวง-ปูเอต้า เดอโซล-ช้อปปิ้งใจกลางเมือง

             กำหนดการเดินทาง  
17-23 มิ.ย / 8-17 , 15-24, ก.ค / 5-14 , 12-21 ส.ค / 16-25 ก.ย / 14-23, 21-30 ต.ค

                    สายการบิน  TG                         ราคา 100,600-

   _______________________________________________________________________________________________

    ทัวร์ยุโรป Special Trip ทัวร์เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 9 วัน                 รหัส D03-TG-EURO-NL9D

           รายละเอียด   สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-อาเค่น-มหาวิหารแห่งเมือง-มาสทริกต์-MASSMECHELEN OUTLET-
 บรัสเซลล์-วอเตอร์ลู-เมืองเก้นท์-เมืองมรดกโลกบรูจส์-เมืองเดลฟ์-อัมสเตอดัม-จตุรัสแดม-เรดไลท์ดริสทริค-หมู่บ้านกังหันลม-โฟเลนดัม-
 ล่องเรือหลังคากระจก-สถาบันเจียระไนเพชร-เบรเมน-ฮัมบวร์ก-ฮัมบรูก์-รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต-เที่ยวชมเมือง

                 กำหนดการเดินทาง   7-15 ก.ค            สายการบิน  TG              ราคา 92,000-

   _______________________________________________________________________________________________

   ทัวร์ยุโรป  เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิต-ฝรั่งเศส 8 วัน <ทิตลิส>       รหัส V01-UL-EURO5.1

              รายละเอียด
  แฟรงเฟิร์ท(เยอรมัน)-มิวนิค-ชมวิหารมาเรียนพลาซ-ซาลเบิร์ก-อินส์บรูค (ออสเตรีย)ชมภาพสวยงามทั้งหมดบนยอดเขา-สวนสาธารณะฮอฟการ์เด้น-วังหลีงคาทองคำ-เสาสูงอนาซอล-ช้อปปิ้งคริสตัลของสวารอฟกี้หรือแซนเดอเลียร์เป็นคริสตัลแท้-ปราสาทนอยชวานสไตน์-สะพานมาเรียนพลาส-ลูเซิร์น-ยอดเขาทิตลิส-ดีจอง-อาคารพิพิธภัณฑ์ลูฟท์-จัตุรัสคองคอร์ด-ถนนชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-ถ่ายภาพกับหอไอเฟล-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ปารีส-ชมเมือง-พระราชวังแวร์ซายน์-ล่องเรือบาโตมูซข้ามลำน้ำแซนด์
             
            
กำหนดการเดินทาง     4-11, 9-16 ธ.ค / 25 ธ.ค-1 ม.ค, 30 ธ.ค-6 ม.ค

              สายการบิน  UL                         ราคา 66,900-

______________________________________________________________________________________________

 ทัวร์ยุโรป  อิตาลี่-สวิส-ฝรั่งเศส < จุงเฟราน์ > 10วัน                   รหัส D03-TG-EUR_02

          รายละเอียด เที่ยวยุโรป-กรุงโรมอิตาลี่-โคลอสเซียม-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-หอเอนปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-ดูโอโม่-จตุรัสซินญอเรีย-เวนิส-เมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-ล่องเรือกอนโดล่า-ช้อปปิ้งที่มิลาน-ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์)-กรินดอวาลด์-นั่งรถไฟสายภูเขาสู่จุงเฟราน์ยอค-อินเทอลาเก้น-ดิจอง-นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส-พระราชแวร์ซายน์-โบสถ์โนตเตรอดาม-ร้านดิวตี้ฟรี-แกลลอรี่-ลาฟาแยตต์-มหานครปารีส-ขึ้นชั้น2หอไอเฟล-ช้อปปิ้งถนนชองป์เอลิเซ่

        กำหนดการเดินทาง  4-13, 18-27 พ.ย / 2-11, 9-18 ธ.ค / 20-29 ม.ค /  3-12, 17-26 ก.พ / 10-19 มี.ค

        สายการบิน TG                   ราคา 99,900-

_______________________________________________________________________________________________

  ทัวร์ยุโรป อิตาลี่-สวิส-ฝรั่งเศส < จุงเฟราน์ >10 วัน                   รหัส D03-TG-EUR_03

             รายละเอียด 
เที่ยวยุโรป-กรุงโรมอิตาลี่-โคลอสเซียม-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-หอเอนปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-ดูโอโม่-จตุรัสซินญอเรีย-เวนิส-เมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-ล่องเรือกอนโดล่า-ช้อปปิ้งที่มิลาน-ตูโอโม่-ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์)-กรินดอวาลด์-นั่งรถไฟสายภูเขาสู่จุงเฟราน์ยอค-อินเทอลาเก้น-ดิจอง-นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส-พระราชแวร์ซายน์-โบสถ์โนตเตรอดาม-ร้านดิวตี้ฟรี-แกลลอรี่-ลาฟาแยตต์-มหานครปารีส-ขึ้นชั้น2หอไอเฟล-ช้อปปิ้งถนนชองป์เอลิเซ่-รถไฟยูโรสตาร์-ลอนดอน-พระราชวังวินต์เซอร์-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาตามทูสโซ่ต์-ช้อปปิ้งแฮร์ร็อค-ลอนดอนอาย-ทาวเวอร์ออฟลอนดอน-บิสเตอร์วิลเลจ

             กำหนดการเดินทาง  4-15, 18-29 พ.ย / 2-13 , 9-20 ธ.ค / 20-31 ม.ค / 3-14 , 17-28 ก.พ / 10-21 มี.ค

             สายการบิน TG                       ราคา 136,900-   

       
(เดินทางช่วงเทศกาล 23 ธ.ค-3 ม.ค / 25 ธ.ค-5 ม.ค / 30 ธ.ค-10 ม.ค ราคา 139,900-)

_______________________________________________________________________________________________

  ทัวร์ยุโรป อิตาลี่-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน <ทิตลิส>       รหัส D03-TG-EUR_04 

             รายละเอียด  
 เที่ยวยุโรป-กรุงโรมอิตาลี่-โคลอสเซียม-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-หอเอนปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-ดูโอโม่-จตุรัสซินญอเรีย-หอเอนปิซ่า-เวนิส-เมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์)-แองเกิ้ลเบิร์ก-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิรน์-ช้อปปิ้ง-ดิจอง(ฝรั่งเศส)-นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส-ช้อปปิ้ง-เที่ยวมหานครปารีส-โบสโนตเตรอดาม-ขึ้นหอไอเฟล-ถนนชองป์เอลิเซ่-พระราชวังแวร์ซายน์-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

           
กำหนดการเดินทาง  26 ธ.ค - 3 ม.ค 54

            สายการบิน  TG            ราคา 96,900-         

_______________________________________________________________________________________________

  ทัวร์ยุโรป  อิตาลี่-สวิส-ฝรั่งเศส 10 วัน    รหัส D03-TG-EUR_06

              รายละเอียด
   เที่ยวยุโรป-กรุงโรมอิตาลี่-โคลอสเซียม-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-หอเอนปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-ดูโอโม่-จตุรัสซินญอเรีย-หอเอนปิซ่า-เวนิส-เมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-ล่อเรือกอนโดล่า-มิลาน-ทาส์ซ์-นั่งกระเช้าสู่แมทเทอร์ฮอร์นพาราไดซ์-แซร์มัท-เวเว่ย์-มงทรอซ์-โลซานน์-เจนีวา-นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส-ช้อปปิ้ง-เที่ยวมหานครปารีส-โบสโนตเตรอดาม-ขึ้นหอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมูช-พระราชวังแวร์ซายส์-ประตูชัย-จตัรัสคอองคอร์ด-ถนนชองเอลิเซ่

            
กำหนดการเดินทาง  4-13 ธ.ค / 22-31 ม.ค / 3-12, 17-26 ก.พ / 5-14, 12-21, 19-28 มี.ค / 26 มี.ค-4 เม.ย

            สายการบิน  TG         ราคา 102,900-

_______________________________________________________________________________________________

  ทัวร์ยุโรป  แกรนด์ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี    รหัส D03-TG-EUR_12

              รายละเอียด นครมิวนิก-พัสเซา-เชสกี้-ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก-เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี-กรุงปร๊าก-ปราสาทปร๊าก-เที่ยวชมเขตเมืองเก่า-สะพานชาร์ล-นาฬิกาดาราศาสตร์-บลาติสลาวา(สโลวัค)-บูดาเปสต์(ฮังการี่)-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา(ออสเตรีย)-หมู่บ้านกรีนซิ่ง-พระราชวังเชิงบรุนน์-ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท-ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง-ฮัลล์สตัทท์-ซาลส์บวร์ก

              กำหนดการเดินทาง  25 ธ.ค-2 ม.ค54

              สายการบิน  TG           ราคา 89,900-

_______________________________________________________________________________________________

              
     ทัวร์ยุโรป EURO1.1 อิตาลี่-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน   รหัส  V01-QR-EURO1.1-1

           รายละเอียด   เที่ยวยุโรปกรุงโรม-วาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-น้ำพุเทรวี่-โคลอสเซียม-บันไดเสปน-หอเอนปิซ่า-ฟรอเรนซ์-เวนิช-ล่องเรือกอนโดล่า-ยอดเขาทิสลิส-ดีจอง-ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-ประตูชัย-หอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำเซนด์

          
กำหนดการเดินทาง   2-9, 9-16 ต.ค / 30 ต.ค-2พ.ย / 25 ธ.ค-1ม.ค ( กลับค่ำ )

          สายการบิน QR                               ราคา 71,900-

      __________________________________________________________________________________________________

         
            ทัวร์ยุโรป ในอ้อมกอดแอลป์ 8 วัน สวิส-ฝรั่งเศส-อิตาลี่-ภูเขาและทะเลสาบ  รหัส  D03-LX-EURO01

          รายละเอียด
 
ท่องเที่ยวยุโรป-ซูริค-สวิสเซอร์แลนด์-กรุงเบิร์น-เมืองมรดกโลก-อินเทอลาเก้น-จุงฟราวน์(ขึ้นรถไฟสายโรแมนติก)-ชาโมนีซ์(มงต์บลังค์)-เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี-เจนีวา-โลซานต์-มงต์เทรอซ์-ทาสซ์-แซร์มัท-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์ท พาราไดซ์-รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส-อันเตอเมท-ทะเลสาบโคโม่(อิตาลี)-ลูเซิร์น-ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ-สนามบินซูริค

          กำหนดการเดินทาง          17-27 ต.ค                    ราคา 98,900-  
                                                
5-12 ธ.ค                      ราคา 96,900-
                                                
26 ธ.ค-1ม.ค54            ราคา 103,900-

          สายการบิน  LX
     ________________________________________________________________________________________________

       ทัวร์ยุโรป อิตาลี่-สวิส-ฝรั่งเศส แวะ จุงฟราวน์ 10 วั        รหัส D03-TG-EURO10D-JUNG

            รายละเอียด
 
ท่องเที่ยวยุโรป-กรุงโรม-โคลอสเซียม-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-ปิซ่า-หอเอนปิซ่า-ฟลอเร้นช์-ดูโอโม่-จตุรัสซินญอเรีย-เวนิส-ล่องเรือกอนโดล่า-จตุรัสซานมาร์โค-มิลาน-ลูกาโน่-กรินเดอวาลด์-นั่งรถไฟสายโรแมนติก สู่ยอดเขาจุงฟราวน์-อินเทอลาเก้น-ดิจอง-นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์-พระราชวังแวร์ซายน์-โบสถ์โนตเตรอดาม-ดิวตี้ฟรี-แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์-มหานครปารีส-ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล-ถนนซองป์เอลิเซ้

       
  
กำหนดวันเดินทาง      16-25 ก.ย, 18-27 ก.ย / 7-16 ต.ค,
                                         
16-25 ต.ค, 21-30 ต.ค / 4-13 พ.ย, 18-27 พ.ย

          สายการบิน  TG                                           ราคา 106,900-      

__________________________________________________________________________________________________

 ทัวร์ยุโรป EURO15 เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน     รหัส V01-UL-EURO15

          รายละเอียด
  เที่ยวยุโรป-ปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-ลูฟว์-บรัสเซล-จตุรัสกลังปลาส-เมนเนเก้นพิท-อะตอมเมียม-อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-กรุงเฮก-มาดูโรดัม-หมู่บ้านกังหันลม(ซานสคาน)-หมู่บ้านชาวประมง(โวเลนดัม)-ศาลโลก-ดัมสแควร์-ล่องเรือแม่น้ำเซนด์-โคโลนญ์-แฟรงเฟิร์ต-ล่องแม่น้ำไรน์-เยี่ยมชมโรงงานเจียรไนเพชรที่มีชื่อเสียง

          กำหนดการเดินทาง   9,16,23 ตุลาคม / 4,25,30 ธันวาคม

          สายการบิน  UL                                  ราคา 66,900- 

      ________________________________________________________________________________________________

 ทัวร์ยุโรป EURO16 ฝรั่งเศส-สิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน     รหัส  V01-UL-EURO16

         
รายละเอียด  เที่ยวยุโรป-ปารีส-ล่องแม่น้ำเซนด์-ดีจอง-ลูเซิร์น-ยอดเขาทิสลิส-ทะเลสาบทิทิเช่-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-โคโลญจน์-อัมสเตอร์ดัม-เยี่ยมชมโรงงานเจียรไนเพชรที่มีชื่อเสียง

          กำหนดการเดินทาง
  9,16,23 ตุลาคม / 4,25,30 ธันวาคม
 
          สายการบิน UL                                  
ราคา 66,900-

      ________________________________________________________________________________________________

ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก5ประเทศ9วันออสเตรีย-ฮังการี่-สโลวัค-โปแลนด์-เชค      รหัส  D03-OS-EURO9D-EUR_4

         รายละเอียด
 
ท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก-เวียนนา-พระราชวังเชิงบรุนน์-บูดาเปสต์(ฮังการี)-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เที่ยวชมเมือง-สโวเลน-เทือกเขาทราทา-คราคูฟ(โปแลนด์)-ย่านโอค์คทาวน์-เอาส์ชวิตซ์-ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม-วรอตชวาฟ-ปร๊าก-ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก-สะพานชาร์ล-จตุรัสเมืองเก่าในกรุงปร๊าก-เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี-ช้อปปิ้ง-เชสกี้ คลุมลอฟ-ล่องเรือหุบเขาวาเคา-เที่ยวกรุงเวียนนา-ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์-กรุงเทพฯ

         
กำหนดวันเดินทาง        16-24 ต.ค , 3-11 ธ.ค , 4-12 ธ.ค

         สายการบิน  OS                                              ราคา   84,900-

      _______________________________________________________________________________________________

  ทัวร์ยุโรป อิตาลี่-สวิส-ฝรั่งเศส-อังกฤษ แวะ จุงฟราวน์ 12 วัน   รหัส D03-TG-EURO9D-EUR04

           รายละเอียด เที่ยวยุโรป- ท่องเที่ยวยุโรป-กรุงโรม-โคลอสเซียม-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-ปิซ่า-หอเอนปิซ่า-ฟลอเร้นช์-ดูโอโม่-จตุรัสซินญอเรีย-เวนิส-ล่องเรือกอนโดล่า-จตุรัสซานมาร์โค-มิลาน-ลูกาโน่-กรินเดอวาลด์-นั่งรถไฟสายโรแมนติก สู่ยอดเขาจุงฟราวน์-อินเทอลาเก้น-ดิจอง-นั่งรถไฟ TGVสู่ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์-พระราชวังแวร์ซายน์-โบสถ์โนตเตรอดาม-ดิวตี้ฟรี-แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์-มหานครปารีส-ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล-ถนนซองป์เอลิเซ่-รถไฟยูโรสตาร์-ลอนดอน-พระราชวังวินด์เซอร์-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทูสโซ่ด์-ช้อปปิ้งแฮร์ร็อด-ลอนดอนอาย-ล่องเรือ-ทาวเวอร์ออฟลอนดอน-บิสเตอร์วิลเลจ

            
กำหนดวันเดินทาง     16-27ก.ย,18-29ก.ย7-18ต.ค,14-25ต.ค,
                                           16-27ต.ค. 21-01พ.ย, 4-15 พ.ย, 18-29 พ.ย

            สายการบิน  TG                                                  ราคา 143,900-  

      _______________________________________________________________________________________________

  ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย-สโลเวเนีย The World Heritage Site 9 วัน    รหัส D03-OS-EURO9D-EUR38

            รายละเอียด 
เที่ยวยุโรป-กรุงเวียนนา-กราซ-พิพิธภัณฑ์อาโมรี่-เที่ยวเมืองกราซ์-ลูบลิยานา-เบลค-ล่องทะเลสาบเบลด-ถ้ำโพสทอยน่า-ซาเกรบ-เที่ยวซาเกรบเมืองหลวงอันเก่าแก่-โอบาเทีย ริเวียร่าแห่งโครเอเชีย-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่-เดินเที่ยวชมอุทยานฯ-อุทยานพลิตวิเซ่-ซีเบนิก-โบสถ์เซนต์เจมส์-สปริต-วังดิโอคลีเธียน-เนอุม บอสเนีย-ดูบรอฟนิก เมืองโบราณ-ล่องเรือสู่แคฟทัต-เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา-บินสู่เวียนนา

          
กำหนดวันเดินทาง        16-24 ต.ค , 3-11 ธ.ค , 4-12 ธ.ค , 25 ธ.ค - 02 ม.ค

           สายการบิน  OS                                           ราคา 89,900- 
      __________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ทัวร์ประเทศยอดฮิต

 


 


 

 

Add Pin BB

ทัวร์ต่างประเทศ | เที่ยวต่างประเทศ | บริษัททัวร์ชั้นนำ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์โครเอเชีย |  ทัวร์อิตาลี | ทัวร์ตุรกี  | ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์บาหลี   

ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์เนปาล | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์เวิลด์ เอ็กซ์โปร เซี่ยงไฮ้ 2010 | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ลาว

ทัวร์พม่า | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์แอฟริกาใต้ | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาด

                                                                                                                                                                                                                                                                      

บริษัท เมอร์รี่ไบรท์แทรเวล จำกัด โทร 02-3004245-6 แฟกต์ 02-3004247
เลขที่ 3 ซอย 11 ถนนเสรี 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240