สถิติผู้เข้าชม

 สถิติวันนี้ 138 คน
สถิติทั้งหมด 148289 คน


   

  อินเดีย-เนปาล                         รหัส E01-IC-INDIA-NEPAL

           นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 8 วัน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล พร้อมชมอนุสรณ์สถานแห่ง

           ความรักทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

           กำหนดวันเดินทาง   24-30 ต.ค / 13-19 พ.ย / 3-9 ธ.ค

           สายการบิน IC                          ราคา 44,000-

 

 

 

 

  Romantic  เดลลี-ศรีนาคา-พาฮาลแกม-กุลมาร์ค-โซนามาร์ค 7 วัน
          รหัส H02-9W-INDIA-1
          รายละเอียด  เดลลี-นาคา-เทือกเขาหิมาลัย-แคชเมียนมงกุฎเพชรของดินเดีย-ศรีนาคา-โรงแรมลอยน้ำทะเลสาบ-สวนชาลิมาร์-หุขเขาแกะ(พาฮาลแกม)-ชมจามัสยิด-โซนามาร์ค-ภูเขาหิมะใหญ่โต-ลาดัคห์-ล่องเรือสิคารา-อุทยานคานธี ฌาปนสถาน-ราชกาท-ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท
          กำหนดวันเดินทาง 21-27, 22-29 ต.ค/ 18-14, 19-25 พ.ย / 3-9, 4-10, 23-29 ธ.ค
                                     28 ธ.ค-3ม.ค / 29ธ.ค-4ม.ค / 30ธ.ค-5ม.ค


         สายการบิน 9W                         ราคา 38,900-


 

 Romantic เดลลี-อัคระ (ทัชมาฮาล)-นครสีชมพู (ชัยปุระ) 8วัน7คืน 
         รหัส H02-IC-INDIA-2
         รายละเอียด อลังการงานสถาปัตยกรรมอินเดียโบราณ..สวามีนารยัน อัชดัม-เดลลี-ศรีนาคา-โรงแรมลอยน้ำ-สวนดอกไม่-สวนชาลิมาร์-สวนนิชาน-ยอดเขากุลมาร์ค-จามามัสยิด-โซนามาร์ค-ประตูสู่ลาดัคห์-ล่องเรือสิคารา-ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล-พระราชวังอัคราฟอร์ด-เมืองชัยปุระ-ฟาห์เตห์ปุระสิกรี-พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด-ชลมาฮาล (พระราชวังน้ำ) หรือพระราชวังน้ำ-ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท-ชมทำเนียบรัฐบาล ผสมผสานแบบอังกฤษและโมเลกุล-มหาตมะคานธีที่ราชกาท
        กำหนดการเดินทาง 16-23, 23-30 ต.ค / 20-27 พ.ย / 4-11 ธ.ค-1ม.ค / 26ธ.ค-2ม.ค /
29ธ.ค-5ม.ค / 30ธ.ค-6ม.ค / 31ธ.ค-7ม.ค

        สายการบิน IC                           ราคา  44,900-

 

 Romantic อินเดีย เดลลี-อัคระ(ทัชมาฮาล)-ชัยปุระ 5วัน4คืน
          รหัส H02-IC-INDIA-3
          รายละเอียด 
อลังการงานสถาปัตยกรรมอินเดียโบราณ..สวามีนารยัน อัชดัม-เดลลี-อัคระ(พระราชวังอัคราฟอร์ด)-ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอนุสรณ์สถานแห่งความรักทัชมาฮาล-พระราชวังอัคราฟอร์ด-เมืองชัยปุระ-ฟาห์เตห์ปุระสิกรี-พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด-ชลมาฮาน(พระราชวังน้ำ)-พระราชวังแห่งสายลม-อุทยานคานธี-ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
         กำหนดการเดินทาง  16,23 ต.ค / 4,10,25,29,30,31 ธ.ค

         สายการบิน IC                   
ราคา 32,900-


 

  ทัวร์อินเดีย 11 วัน             รหัส H02-IT-INDIA-4
          
รายละเอียด  ทัวร์อินเดีย-เมืองชัยปุระ (เมืองสีชมพู)-พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด-ชลมาฮาล(พระราชวังน้ำ)-พระราชวังหลวง-พระราชวังแห่งสายลม-ช้อปปิ้งที่ย่านหน้าพระราชวังแห่งสายลม-เมืองมัณดาวา ชม ฮาเวลี-เมืองบิคาเนอร์-ป้อมสีแดงบิคาเนอร์-ป้อมจูนนาการ์-เมืองจัยแซลเมียร์-บาดาแบก-ทะเลสาบซิซาร์-ทะเลทรายธาร์-ป้อมจัยแซลเมียร์-ปราสาททราย-เมืองจ๊อดปูร์-เมืองโรแมนติคแห่งนครสีฟ้า-เมืองโยธะปุระ-ป้อมเมห์รานการห์-อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดา-ตลาดบาร์ซาร์โบราณ-เมืองอุไดร์ปูร์-เมืองรานัคปูร์-วัดเชน-เมาท์อาบู(ภูเขาราชาเทวะ)-วัดเดลชินวารา-วัดลูนาวสาหิ-วัดจักดิศ-city place พระราชวังฤดูหนาว-ล่องเรือทะเลสาบ pichola lake-สวน sahelion ki bari
          กำหนดการเดินทาง
22ต.ค-1พ.ย / 19-29 พ.ย  [ ปีใหม่ 24 ธ.ค-3ม.ค /
26ธ.ค-5ม.ค / 28 ธ.ค-7ม.ค
          
         สายการบิน 
IT                   
ราคา 49,900- / 56,900-
 

  อินเดีย สังเวยชนียสถาน 7วัน6คืน                รหัส  H02-TG-INDIA-5
          รายละเอียด ทัวร์อินเดีย-นมัสการพุทธสังเวยชนียสถาน สถานที่ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน
         
กำหนดการเดินทาง  2-8 พ.ย / 28ธ.ค-3ม.ค

          สายการบิน  TG                  
ราคา 49,900-

 

 

 อินเดียเนปาล 7 วัน 6 คืน                รหัส H02-IT-INDIA-6
        
รายละเอียด นำท่านแสวงธรรม บำเพ็ญบุญ บูชาคุณพระพุทธองค์ ตามรอยพระพุทธเจ้า-สถานที่ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน
         กำหนดการเดินทาง  23-29 ต.ค / 6-12 พ.ย / วันพ่อ 4-10 ธ.ค / ปีใหม่ 29ธ.ค-4ม.ค

         สายการบิน  IT                  
ราคา 29,900-

 

 

 มุมไบ-ออรังกาบัด-อะชันต้า-เอลโลร่า 5 วัน          รหัส H02-9W-MUMBAI-7
         รายละเอียด  เที่ยวอินเดีย-เมืองมุมไบ(บอมเบย์) นครลอนดอนแห่งอินเดีย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์อังกฤษโกธิค แบบอินเดียผสมอาหรับ-ถนนมารีนไดรฟว์-ถ้ำมรดกโลก อะชันต้า-ป้อมเดาลาตาบัด-ถ้ำเอลโลร่า(ถ้ำของสามศาสนาที่อยู่รวมกัน)-ล่องเรือท่ามกลางมหาสมุทรอินเดีย-เกาะช้าง-ถ้ำเอเลเฟนต้าซึ่งรวมเทพทั้ง3องค์ พระตรีมูรติ-พระศิวะ-พระนารายณ์
        กำหนดการเดินทาง
21-25 ต.ค / 18-22 พ.ย / 2-6, 9-13 ธ.ค / 23-27ธ.ค / 30ธ.ค-1ม.ค

        สายการบิน 9w                    ราคา 43,500- / 49,500-

 

 เยือน สถานเทพสถิตย์ ณ แดนภารตะ มุมไบ 5 วัน       รหัส  H02-9W-INDIA-8
          รายละเอียด เยือนสถานเทพสถิตย์ ณแดนภาระ มหาเทพผู้ยิงใหญ่ พระพิฆเนศวร ทั้ง8แห่ง ในชมพูทวีป-วัดสิทธิวินายักพิฆคเนศวร-ถ้ำกัณเหรี-อุทยานแห่งชาติ โบริวิล่า-เมืองเลนยาดรี สถานที่ประสูติขององค์มหาคเนศวรเทวสถานคีรีจัตมากา-เมืองโอซฮาร ชมเทวสถานศรีวิฆเนฮาร-เมืองปูเน่ ชมเทวสถานศรีกาสบาการปาตี-เมืองรันยันกาวน์-เมืองสิทธิเตก-เมืองโมเร่กาวน์-เมืองเธร์-อูร-เมืองปัลลี-เมืองมาฮัด
          กำหนดการเดินทาง  26-30 พ.ย

          สายการบิน 9w                   ราคา  37,900-

 

 

 

 อินเดีย สังเวยชนียสถาน 7วัน 6คืน        รหัส H02-TG-INDIA-9 
         รายละเอียด
ทัวร์อินเดีย-นมัสการพุทธสังเวยชนียสถาน สถานที่ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน
         กำหนดวันเดินทาง 2-8 พ.ย / 28ธ.ค-3ม.ค

         สายการบิน TG                 
ราคา 49,900-

 

 

 

  แคชเมียร์-ทัชมาฮาล 6 วัน 5 คืน                              รหัส E01-IC-INDIA6D5N

             เดลลี-อัครา-ศรีนาคา-กุลมาร์ก-โซนามาร์ก

             กำหนดวันเดินทาง   20-25 ต.ค

             สายการบิน  IC                                        ราคา 39,000-

 

 

 

 

 

 

  อินเดีย 7 วัน คยา-พารณสี-กุสินารา-ลุมพินี-สาวัตถี-อัครา-เดลลี

          กำหนดวันเดินทาง    25-31 ต.ค

          สายการบิน  แอร์อินเดีย  (IC)                       ราคา  44,000-

 

 

  อินเดีย-เนปาล 9 วัน 8 คืน นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 

            นั่งโดยรถไฟฟ้าปรับอากาศขบวนพิเศษ MAHAPARINIRVAN EXPRESS

           สายการบิน  แอร์อินเดีย                                    รถไฟ ชั้น1  ราคา 59,000-

                                                                                       รถไฟ ชั้น2  ราคา 53,000-

 

 

 

 


ทัวร์
ประเทศยอดฮิต

 


 

 

 

 

ทัวร์ต่างประเทศ | เที่ยวต่างประเทศ | บริษัททัวร์ชั้นนำ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์โครเอเชีย |  ทัวร์อิตาลี | ทัวร์ตุรกี  | ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์บาหลี   

ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์เนปาล | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์เวิลด์ เอ็กซ์โปร เซี่ยงไฮ้ 2010 | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ลาว

ทัวร์พม่า | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์แอฟริกาใต้ | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาด

                                                                                                                                                                                                                                                                      

บริษัท เมอร์รี่ไบรท์แทรเวล จำกัด โทร 02-3004245-6 แฟกต์ 02-3004247
เลขที่ 3 ซอย 11 ถนนเสรี 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240