Username    Password 
forget password


                                                                                                                                                                                                                                   ยินดีต้อนรับสู่ www.merrybrighttravel.com "ความพอใจสูงสุดของลูกค้า คือ..ความสำเร็จของเรา" Tel 086-0649589 (24 hrs.)                                                                                                                                                                                                                                   

 


                        

 

 Menu

 

 สถิติผู้เข้าชม

 สถิติวันนี้ 239 คน
สถิติทั้งหมด 42161 คน


                                       

ทัวร์พม่า  ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน            
รายละเอียด
  เที่ยวพม่า-พระธาติอินทร์แขวน-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์ชเวมอดอร์
กำหนดการเดินทาง    28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 12             ราคา 21,900

สายการบิน FD

......................................................................................................................................................

ทัวร์พม่า  ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน            
รายละเอียด
  เที่ยวพม่า-พระธาติอินทร์แขวน-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์ชเวมอดอร์
กำหนดการเดินทาง    3-6, 5-8, 10-13, 24-27, 26-29 พฤษภาคม 12        ราคา 21,900

สายการบิน PG

......................................................................................................................................................

ทัวร์พม่า  ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน                                            รหัส P01-8M-MR-MERRY1
รายละเอียด  เที่ยวพม่า-สิเรียม-ชมเจดีย์กลางน้ำ-พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ประดิษฐานพระธาตุพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์ พระธาตุอินทร์แขวน-เทพทันใจ-ตลาดโบโจ๊ก-อาหารพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง, กุ้งมังกร, กุ้งแม่น้ำเมืองหงสาวดี
กำหนดการเดินทาง  4-7, 11-14, 12-15, 18-21, 25-28  สิงหาคม             
ราคา 15,999
                             1-4, 8-11, 15-18, 22-25  กันยายน                         
ราคา 15,999
สายการบิน  8M


......................................................................................................................................................

ทัวร์พม่า  ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน                                      รหัส P01-FD-MR-MERRY2
รายละเอียด  เที่ยวพม่า-สิเรียม-ชมเจดีย์กลางน้ำ-พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ประดิษฐานพระธาตุพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์
พระธาตุอินทร์แขวน-เทพทันใจ-ตลาดโบโจ๊ก-อาหารพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง, กุ้งมังกร, กุ้งแม่น้ำเมืองหงสาวดี

กำหนดการเดินทาง  21-24  ตุลาคม                                                         
ราคา 18,500
สายการบิน  FD

.................................................................................................................................................

 
ทัวร์พม่า  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน                         รหัส  E02-8M-MR-EXRGN02
รายละเอียด  เที่ยวพม่า-พม่า-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-พระธาตุมุเตา-วังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมค่าเสลี่ยงแล้ว)-พระพุทธไสยาสน์ช้เวตาเลียง-วัดไจ๊ปุ่น-เจดีย์กาบาเอ-ตลาดสก็อต-เจดีย์ชเวดากอง-ชมโชว์พื้นเมือง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี-เจดีย์โบตาทาวน์-พระเทพทันใจ-เทพกระซิบ-ย่างกุ้ง
กำหนดการเดินทาง   4-7, 11-14, 12-15 สิงหาคม                                                  ราคา 16,900
                              8-11, 15-18, 22-25 กันยายน / 4-6, 17-20, 24-27 พฤศจิกายน  ราคา 17,900
                              6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ตุลาคม                                           ราคา 17,900
                              2-5, 9-12, 22-25 ธันวาคม                                                      ราคา 18,900
สายการบิน 8M
...................................................................................................................................................

ทัวร์พม่า  พม่า แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์ อินเล พระธาตุอินทร์แขวน 7 วัน    รหัส E02-8M-MR-GRAND
รายละเอียด  เที่ยวพม่า-พม่า-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมค่าเสลี่ยงแล้ว)-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เจดีย์กาบาเอ-เจดีย์ชเวดากอง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-ชมชเวกุจี-วิหารธรรมยันจี-วัดสัญพัญ-เจดีย์ชเวชันดอ-มัณทะเลย์-ทะเลสาบคองตามัน-สะพานไม้อูเบ็ง-พระราชวังมัณทเลย์-พระมหามัยมุนี-สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-เฮโฮ-วัดพองดออู-ทะเลสาบอินเล-หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม-หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง-ชมแมวกระโดดลอดบ่วง-ย่างกุ้ง-ตลาดสก็อต
กำหนดการเดินทาง    9-15 สิงหาคม                                                     ราคา 32,900
                               19-25 ตุลาคม / 5-11, 8-14 ตุลาคม                        ราคา 32,900
                               27-2, 28-3 มกราคม 55                                        ราคา 33,900
สายการบิน 8M
...................................................................................................................................................

  ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน             รหัส E02-FD-MR-4D

แพคเกจทัวร์พม่า รายละเอียด  เที่ยวพม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน(รวมเสี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)-พระไฝเลื่อน-เจดีย์กาบาเอ-พระตาหวาน-
เจดีย์ชเวดากอง-โชว์พื้นเมือง-ย่างกุ้ง วัดบารมี-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์โปตาทาวน์-พระเทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก็อต-สิเรียม-เจดีย์เลพญา-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก

         กำหนดการเดินทาง   15-18 ก.ค / 11-14 ส.ค / 29ก.ย-2ต.ค  สายการบิน FD            ราคา 17,900-

  __________________________________________________________________________

  ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-เจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน         รหัส E02-FD-MR-4D.2

 แพคเกจทัวร์พม่า รายละเอียด 
เที่ยวพม่า-ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน
 (รวมเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง-วัดไจ๊ปุ่น-เจดีย์กาบาเอ-ตลาดสก๊อต-ไชน่าทาวน์
 ชเวดากอง-โชว์พื้นเมือง ภัตตาคารการเวก-วัดบารมี-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี-
 เจดีย์โบตาทาวน์-พระเทพทันใจ


         กำหนดการเดินทาง   14-17 ก.ค         สายการบิน FD            ราคา 16,900-

  __________________________________________________________________________

 

 

 

ทัวร์ประเทศยอดฮิต

 


 


 

 

Add Pin BB

ทัวร์ต่างประเทศ | เที่ยวต่างประเทศ | บริษัททัวร์ชั้นนำ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์โครเอเชีย |  ทัวร์อิตาลี | ทัวร์ตุรกี  | ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์บาหลี   

ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์เนปาล | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์เวิลด์ เอ็กซ์โปร เซี่ยงไฮ้ 2010 | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ลาว

ทัวร์พม่า | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์แอฟริกาใต้ | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาด

                                                                                                                                                                                                                                                                      

บริษัท เมอร์รี่ไบรท์แทรเวล จำกัด โทร 02-3004245-6 แฟกต์ 02-3004247
เลขที่ 3 ซอย 11 ถนนเสรี 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240